Megjelent a Jogelméleti Szemle 2008/1. száma

2008.04.17. Jogi Fórum

A Jogelméleti Szemlében jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások mellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közöl a szerkesztőség.

A Jogelméleti Szemle 2008/1. számának tartalomjegyzéke:

Nótári Tamás: Infidelitas and Harisliz – On the Dethronement of Tasilo III.

Pákozdi Zita: Perorvoslat az igazolás?

Papp Tekla:A konzorciós szerződés sajátos alanya – a fogyasztói csoport

Pokol Béla: Európa amerikai ellenőrzése: ellenállások és vereségek

Rónay Miklós: A katolikus egyház jogrendjének nemzetközi kapcsolat-képessége

Siklósi Iván: Néhány adalék a causa és a consideration fogalmához

Strihó Krisztina: A merchandising szerződés

Tanka Endre: Van-e közös birtokpolitikája az Európa Uniónak?

Varga Csaba: Mítosz és valóság az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jogban

Könyvismertetés

Dux László: Jogtalan világ

Matura Tamás: Jogfilológiai tanulmányok

Szalóki Gergely: Monográfia a jogtudomány és retorika kapcsolatáról egy cicerói védőbeszédben

A JESZ honlapja: http://jesz.ajk.elte.hu