Alkotmányellenes rendelkezés a vadászati törvényben

2008.04.21. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) április 15-én megállapította, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdésének a) pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette.

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete képviselőjének indítványa szerint a törvény 100. § (1) bekezdés a) pontja „részletes szabályok” megállapításáról rendelkezik, de nem határozza meg konkrétan, hogy mire vonatkozóan kell rendeletet alkotni.

Az AB határozatában megállapította, hogy a törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában található felhatalmazás általános jelleg, pontosan nem jelöli ki a miniszter jogalkotási jogának terjedelmét. E felhatalmazás alapján ugyanis nem állapítható meg, hogy a miniszter a törvény mely konkrét rendelkezéseinek, szabályozási tárgyainak végrehajtására alkothat jogot. Kizárólag a miniszter mérlegelésén múlik, hogy mely – a törvény konkrétan megjelölt felhatalmazási rendelkezésein kívüli – tárgykörök tekintetében szabályoz. Ez a felhatalmazási rendelkezés az alkotmánybírák szerint jogbizonytalanságot eredményez egy közhatalmi jogosítvány kereteit illetően. Az AB indokolásában rámutatott: a jogalkotási felhatalmazásnak ez a mindenfajta korlátozást nélkülöző szabályozási módja ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG