OGY: Vita az elektronikus információszabadságról

2008.04.29. MTI

Az elektronikus információszabadságról szóló törvény módosításának részletes vitáját folytatta le az Országgyűlés hétfőn délután.

A javaslat megteremti az egységes hivatalos lapot, mivel a Magyar Közlöny részévé teszi a Hivatalos Értesítő után a Határozatok Tárát is, illetve abban elrendeli, hogy abban tegyék közzé az eddig csak a szűk közönséghez eljutó tárcalapokban elhelyezett közleményeket.

A papíralapú kiadás lehetőségének fenntartása mellett a javaslat az egységes hivatalos lap, a Magyar Közlöny esetében az elérhető legmagasabb biztonsági szintű védelemmel ellátott elektronikus kiadást teszi hitelessé, illetve az elektronikusan rendelkezésre álló Magyar Közlöny számok, illetve a Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteményeinek korábbi számait is hitelesítve közzétenni rendeli.

Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) meghatározó jelentőségűnek tartotta a javaslatot és támogatásra ajánlotta módosító indítványát, amely arról szól, hogy a jogszabályt egységes szerkezetben is meg kell jelentetni elektronikus formában, ha a módosítás a törvény jelentős részét érinti, mert jelenleg sokszor követhetetlenek a papíralapon megjelentetett jogszabályok.

Pettkó András (MDF) azt mondta, frakciója támogatja Hankó-Faragó Miklós indítványait. A képviselő ötpárti tárgyalást javasolt, mivel a Fidesz és a KDNP jelenleg nem támogatja törvény módosítását.

Salamon László (KDNP) kifogásolta, hogy a törvény az elektronikus változatot tekinti hitelesnek a papíralapúval szemben, ami szerinte nem felel meg az egyenlő bánásmód követelményének, ugyanis a magyar társadalom kétharmada, amely sem számítógépes ismeretekkel, sem internet-hozzáféréssel nem rendelkezik, ki van zárva ebből a lehetőségből.

A vitában elhangzottakra reagáló Csizmár Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára azt mondta, a mai helyzet lényegesen diszkriminatívabb, hiszen ha valaki egy jogszabály hiteles változatához akar hozzájutni, akkor meg kell vásárolnia, vagy egy könyvtárban pénzért le kell fénymásolnia a Magyar Közlönyt, a módosítás eredményeképpen ugyanakkor sokkal többen és gyorsabban jutnak hozzá a hiteles változathoz.

Az elnöklő Világosi Gábor lezárta a részletes vitát, a módosító javaslatokról a következő ülésen döntenek.

Szintén napirenden volt a közraktározásról szóló törvény módosításának általános vitája, amelyhez azonban nem volt hozzászóló. Világosi Gábor azt mondta, hogy az általános vitát a módosító javaslatok benyújtása érdekében kedden zárja le.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS