Az Alkotmánybíróság május 19-20-i teljes ülésének napirendje

2008.05.16. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén szó lesz arról a határozattervezetről, amely a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §-ának az alkotmányosságával foglalkozik. Megvitatják a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Napirendre tűzik az Országos Választási Bizottság 172/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a helyi önkormányzatok egészségügyi feladataik ellátásának módjáról szabadon dönthessenek?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 183/2007. (VII. 23.) OVB határozata ellen is. Az OVB az aláírásgyűjtőív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézményeik, kórházaik működtetésének módjáról a helyi önkormányzatok dönthessenek?”

Napirendre veszik az Országos Választási Bizottság 350/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a dr. V. I. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért- e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak állami, önkormányzati tulajdonban maradjanak?”

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 323/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta az A. J. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a költségvetésből finanszírozott valamennyi intézményben bármilyen jogviszonyban foglalkoztatottak legalább 3%-a roma legyen?”

Napirenden lesz az Országos Választási Bizottság 324/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB megtagadta az A. J. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jogalkalmazó szerveknek, társadalmi szervezeteknek és az érdekképviseleti szerveknek az általuk képviselt és védett érdekeket, illetőleg társadalmi viszonyokat érint törvények el készítése során kifejtett véleményét kötelez legyen összefoglalóan leírni a törvényjavaslatok indoklásában?”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 321/2007. (IX. 12.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette az A. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelen kérdésben tartott népszavazást követő év január 1.-től pénznyerő automatát csak játékkaszinóban lehessen üzemeltetni?”

Megbeszélik az Országos Választási Bizottság 498/2007. (XII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást is. Az OVB megtagadta a Takács András által a Szabad Magyarországért Mozgalom képviseletében benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy a BTK 269/A. § által védett nemzeti jelképeink sora (Magyar Nemzeti Himnusz, a Magyar Köztársaság zászlaja és címere) kiegészüljön az »Árpádsávos zászlóval«?”

Kedden kerül a testület elé a földgázellátásról szóló 2003. évi X LII. törvény 42. § (6) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Határozattervezet készült a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága tárgyában is.

Szó lesz az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 12. § (3) bekezdés e) pontja hivatkozott szövegrészének az alkotmányosságáról.

Megtárgyalják a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 632. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Szóba kerül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága is.

Egy indítványozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 109. § (1) és (3) bekezdésének alkotmányosságát kérd jelezte meg.

Megtámadták a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdésének az alkotmányosságát is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ADÓZÁS