Jogszabálycsomag a közúti árufuvarozásról és személyszállításról

2008.05.20. Jogi Fórum / Európai Parlament sajtószolgálat

Három közlekedéssel kapcsolatos jogszabályt tárgyal az EP Strasbourgban. A szövegek a nemzetközi fuvarozói szakma szabályairól, a közúti árufuvarozási piacra való bejutásról és az autóbuszos nemzetközi személyszállításról szólnak. A képviselők a Tanáccsal már egyeztetett verziókról szavaznak első olvasatban.

Szigorúbb szabályok a közúti fuvarozási szakmában

A témafelelősként Silvia-Adriana Ţicău (szocialista, román) által kezelt jogszabály célja azon feltételek (székhely, hírnév, pénzügyi helyzet és szakmai alkalmasság), meghatározása, amelyeket egy természetes vagy jogi személynek teljesítenie kell annak érdekében, hogy közúti fuvarozói szakmáját elkezdhesse és gyakorolhassa.

A tervezet szerint a szállításszervezőnek valamely tagállam lakosának kell lennie. A közlekedési szakbizottság felsorolná azokat a jogsértéseket, amelyek után a fuvarozó elveszítené a munkavégzéshez elvárt jóhírnevét. A fuvarozónak megfelelő banki igazolásokkal kellene bizonyítania, hogy pénzügyileg biztos lábakon áll.

A szállításszervezőknek szakmai hozzáértésüket is bizonyítaniuk kellene (140 órás képzés és vizsga), és ha felelősségi körükben súlyos jogsértést követnek el, a továbbiakban nem dolgozhatnának ilyen pozícióban az unión belül.

Nemzetközi buszos személyszállítás

A Mathieu Grosch (néppárti, német) által jegyzett egyik jelentés indokolása szerint az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférést jelenleg két különböző uniós rendelet szabályozza. Ezek már liberalizálták az alkalmi jellegű szállítást, a menetrend szerinti nemzetközi szolgáltatások esetében azonban a fuvarozóknak engedélyt kell kérniük azoktól a tagállamoktól, amelyeken a járataik áthaladnak. A menetrend szerinti nemzetközi járatok esetében egyébként kabotázsra is lehetőség van.

A Bizottság most egyszerűsíteni kívánja a jogi kereteket. A parlamenti szakbizottság a határmenti régiókban megkönnyítené a menetrend szerinti nemzetközi forgalmat.

Bejutás a közösségi közúti árufuvarozási piacra

Szintén Mathieu Grosch a témafelelőse a Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló jogszabálynak.

A nemzetközi közúti áruszállítás és kabotázs piacához való hozzáférést jelenleg három különböző rendelet szabályozza. A tagállamok közötti nemzetközi fuvarozás a belső piacon teljesen liberalizált, de a kabotázs még korlátozások alá esik. Az Európai Bizottság most a jogszabályok összeolvasztását indítványozza.

A szöveg emellett javasolja a kabotázs engedélyezése feltételeinek meghatározását. Eszerint ez ellenszolgáltatás fejében, ideiglenesen, egy fogadó tagállamban végzett hazai fuvarozási tevékenységet jelent, és legfeljebb három egymást követő műveletre kellene korlátozódnia maximum hét napon belül. A parlamenti szakbizottság azt is javasolja, hogy engedjék meg a kabotázst a teherautók részleges kipakolása után és a tranzitországokban is a visszaúton.

Szintén az EP-képviselők javaslata, hogy a kabotázs független legyen attól, hogy teljesen kiürítették-e a rakodóteret. A parlamenti szakbizottság 2014-től minden, a kabotázst érintő korlátozást megszüntetne.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ