Módosult a területrendezési törvény

2008.06.10. MTI

Az ország területének különböző övezetekbe besorolását, a gyorsforgalmi utak, a tervezett hidak és kikötők felsorolását is tartalmazza egyebek mellett az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény módosítása, amelyet hétfőn fogadott el a parlament.

A módosított törvény elején az újrafogalmazott, illetve új fogalmak állnak. Például hagyományos vidéki települési térség az, ahol a laksűrűség nem haladja meg hektáronkénti 15 főt. Összefoglaló kategória a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület, amely a világörökségi, az erre várományos, valamint a történeti települési területeket foglalja magába.

Építmények által igénybe vett térségnek minősül az egyedi építmények területe, a szükséges védőterületekkel együtt. Egymással összefüggő természetvédelmi terület lett az országos ökológiai hálózat, az ökológiai folyosó, és a mag-, valamint a puffer terület. Az ökológiai folyosó különböző élőhely-területeket köt össze. A magterület az adott területre jellemző élővilág fennmaradását biztosítja. A puffer terület pedig az ökológiai folyosó, illetve a magterület körül folyó - ezekre károsan ható - tevékenység hatását mérsékli.

A törvény egyik melléklete sorolja fel a gyorsforgalmi utakat. A listából kimaradt - az 5 évvel ezelőttihez képest - például az M76 (Zalaegerszeg-Balaton), és az M81 (Székesfehérvár-Komárom). Ugyanakkor új gyorsforgalmi útként bekerült az M11 (Ercsi-Esztergom) és az M31 (Nagytarcsa-Gödöllő). Az M10 Budapestet Kesztölccel, az M21 Hatvant Salgótarjánnal, míg az M25 Füzesabonyt Egerrel köti össze.

A törvény szerint új kikötő épül a Dunán Mohácsnál, a Tiszán pedig a következő településeknél: Szolnok, Tiszaújváros, Tiszabecs, Záhony. A Dráván Drávaszabolcsnál lesz kikötő.

A Dunán új közúti híd épül Komáromnál, Esztergomnál, Vácnál, Lórévnél és Mohácsnál. Budapesten három új hidat tartalmaz a törvény: az albertfalvait, az aquincumit és a Galvani útit. Ercsi térségében egy Budapestet elkerülő új vasúti híd épül a Dunán.

Országos jelentőségű polgári repülőtér besorolást kapott Budapest Ferihegy, Debrecen és Sármellék. Közös felhasználású - polgári és katonai - Szolnok, további 17 repülőtér pedig nemzetközi repülőtérré fejleszthető. Ezek közé tartozik egyebek mellett Dunaújváros, Pécs-Pogány, Pér (Győr), Szeged és Székesfehérvár (Alba Airport) is.

Bányatelket kijelölni jelenleg és a jövőben is csak akkor lehet, ha az összhangban van a településrendezési tervvel és a helyi építési szabályzattal. Ami új, az egy legfelsőbb bírósági határozat beépítése a törvénybe: ha az önkormányzat más célra jelöli ki a területet, az kizárja, hogy ott bányásszanak. A bányászat kizárását tehát nem csak kifejezett tiltással, hanem a más célú hasznosítás kijelölésével is meg lehet oldani. A bányászat utáni tájrendezést már a bányatelek kijelölésekor meg kell tervezni.

Beépítésre szánt terület nem jelölhető ki több felsorolt területen, így például kiváló termőhelyi adottságú szántó-, illetve erdő területen, vagy első- és másodosztályú szőlő, illetve gyümölcsös területen. Igaz, területrendezési hatósági eljárással mégis átminősíthető az adott terület.

Az országos jelentőségű tájképvédelmi területen különös gondot kell fordítani a törvény szerint a közművezetékek tájba illesztésére. Ha szükséges, a föld alá kell helyezni azokat.

Új kategória a törvényben az együtt tervezhető térségek övezete. Ez azt fedi, hogy több település egyszerűsített településszerkezeti tervet készít. Külön építési szabályzatot kell készíteni a történeti települési övezetre. Ebben ki kell jelölni a védendő területet és meg kell határozni a védelmi szabályokat.

A jogszabály felsorolja az országos kerékpárút törzshálózat elemeit is. Így például a Felső-Dunamente kerékpárút Rajkáról indul, de Komáromnál kettéágazik: az egyik fele a Duna jobb partján fut Budapestig, a másik a szlovák oldalon folytatódik, majd Szob térségében ér újra Magyarországra és a bal parton jön a fővárosig.

A törvény a Magyar Közlönyben kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, ez június végére várható. A megyei területrendezési terveket 2010. december 31-ig kell összhangba hozni az új szabályokkal. Ha a megyének nincs területrendezési terve, akkor kap egy további évet annak elkészítésére.

  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS