Javítandók a fogvatartottak kapcsolattartásának feltételei

2008.06.16. OS

Öt év alatt nem sikerült előre lépni annak érdekében, hogy megvalósuljanak az Európa Tanács ajánlásai. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az illetékes miniszterhez fordult állásfoglalásért, mit tervez a fogva tartottak és hozzátartozóik kapcsolattartásának javítására.

A biztos – hivatali elődeihez hasonlóan - kiemelt figyelmet fordít a személyi szabadságukban korlátozott emberek, illetve hozzátartozóik emberi méltósága és az abból fakadó alapvető jogaik érvényesülésére, hiszen nem vitatható az érintettek szorult, esetleg kiszolgáltatott vagy általuk annak vélt helyzete. Ezért az ombudsman ezen a területen hivatalból is vizsgálja az alapvető jogok problémáit.

Dr. Szabó Máté a Draskovics Tibor miniszternek küldött levelében emlékeztet az Európa Tanács 2003-as ajánlására. A Tanács az akkori – és azóta is folytatódó – magyarországi gyakorlattal szemben javasolta, hogy a fogva tartottak a törvényben garantált legalább havi egyszeri harminc perces – az intézetparancsnokok engedélye alapján legfeljebb egy órás - idő helyett hetente fél órára fogadhassanak látogatókat. Ez volna szükséges ahhoz, hogy a fogva tartottak megfelelő kapcsolatot tudjanak tartani a külvilággal. A biztos egyetért az Európa Tanács ajánlásával, és nem tartja elfogadhatónak, hogy ünnepnapokon, például újévkor, húsvétkor, karácsonykor a fogva tartottnak nincs joga látogatóhoz.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa levelében kéri a miniszter állásfoglalását a hatályos jogszabályi rendelkezésekről, azok esetleges tervezett módosításáról, az Európa Tanács javaslatával kapcsolatos, esetleg várható kormányzati intézkedésekről. Az ombudsman kéri a miniszter véleményét arról is, megvalósítható-e, hogy a fogva tartottak az ünnepnapokon látogatókat fogadhassanak.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN
EURÓPA TANÁCS