A kormány nem ért egyet a segélyért munkát elvvel

2008.06.17. Jogi Fórum / SZMM Sajtótitkárság

A Kormány kitart azon álláspontja mellett, hogy segély helyett munkához kell juttatni a munkanélkülieket, és továbbra sem ért egyet a segélyért munkát elvvel.

A Kormány az Alkotmányban és az Európai Uniót létrehozó nemzetközi szerződésekben foglalt kötelezettségeknek megfelelően következetesen vallja, hogy

  • az elvégzett munkáért munkabér jár,
  • aki pedig más méltányolható okból nem képes dolgozni, vagy a fizetése nem fedezi az ő, illetve családja megélhetését, annak az állam szociális támogatást biztosít.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az önkormányzatok rendeleteinek törvényességi felügyeletét a közigazgatási hivatalok látják el. Ezért az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi eljárást indított hivatalból a kérdéses önkormányzati rendeletek tartalmi és formai jogszerűségének megállapítására.

Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter utasítására az SZMM azzal a kéréssel fordult a közigazgatási hivatalokat irányító Önkormányzati Minisztériumhoz, hogy az eljárásokat a lehető legrövidebb időn belül folytassák le.

Az a komplex problémakör, amelyet Monok és más települések, településszövetségek sajátosan próbálnak kezelni, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértői számára is ismeretes, a megoldásról évek óta vita folyik szakmai berkekben. 2008 elején a Kormány által kezdeményezett széleskörű társadalmi párbeszéd vezetett az „Út a munkához” program kidolgozásához. A konzultációk még nem zárultak le, folyamatos egyeztetés zajlik a társadalmi partnerekkel.

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG
ÖNKORMÁNYZATOK
KORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS SZFÉRA