Takács Imre munkajogi helyzete

2008.06.19. Jogi Fórum / Oktatási és Kulturális Minisztéium

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóirodája Takács Imrének, az Iparművészeti Múzeum korábbi főigazgatójának munkajogi helyzetéről tájékoztatott.

A területileg illetékes I. fokú munkaügyi bíróság alaki, formai kifogások miatt megsemmisítette a munkáltatói jogkör gyakorlójának azt az intézkedését, amelyben visszavonta a főigazgató magasabb vezetői megbízását.

A munkaügyi perben elmarasztalt munkáltató tudomásul vette az ítéletet, noha azt nem tartja teljes mértékben megalapozottnak. A munkáltató úgy döntött, hogy fellebbezési jogával nem él, ugyanis meggyőződése: az ilyen fontosságú költségvetési intézmény vezetésére való alkalmasság nem „alaki", hanem tartalmi kérdés.

A munkáltatói jogkört gyakorló miniszter tehát úgy véli, ha szükséges érdemi jogvita, annak tárgya a megbízás visszavonásának tényleges okai legyenek. Az okok jelen esetben azok a gazdasági-pénzügyi szabálytalanságok, amelyek az intézményben végzett tervszerinti és a soron kívüli úgynevezett felügyeleti vizsgálatok során derültek ki.

A magasabb vezetői megbízás visszavonása nem a volt főigazgató művészettörténészi tevékenysége, hanem egyértelműen a feltárt gazdasági-pénzügyi szabálytalanságok miatt következett be.

Tehát a munkáltatói jogot gyakorló oktatási és kulturális miniszter nem élt a fellebbezési jogával az említett „tartalmi okok" miatt, amelyek a feltárt gazdasági-pénzügyi szabálytalanságokra vonatkoznak. Viszont épp ezért az oktatási és kulturális miniszter 2008. június 9-én ismét visszavonta Takács Imre főmuzeológus magasabb vezetői megbízását, s kérésére június 12-én írásban is indokolt. Ezt megismerhette Takács Imre.

Mint ismeretes: Takács Imre korábban nem járult hozzá, hogy az OKM nyilvánosságra hozza a magasabb vezetői megbízás visszavonásának részletes indoklását. Most ismét jelezte a tárcának a június 16-án átadott nyilatkozatában: továbbra is kizárja annak lehetőségét, hogy a szakmai és a szélesebb közvélemény megismerhesse a magasabb vezetői megbízást ismételten visszavonó intézkedés két oldalas indoklását, és a tíz oldalas mellékletet, amely a pénzügyi, gazdasági szabálytalanságok részletes listáját tartalmazza.

A felügyeleti vizsgálat során az intézményben tapasztalt pénzügyi, gazdasági szabálytalanságok tételes kifejtését tartalmazó indokolás nem minősül nyilvános adatnak, ezért az Oktatási és Kulturális Minisztérium azt nem hozhatja nyilvánosságra. Ezt azonban megteheti maga Takács Imre.

Takács Imre hozzájárulása esetén az OKM kész a teljes indoklás nyilvánosságra hozatalára.

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG