Sérti a jogbiztonságot a közterületi rendezvények elektronikus bejelentésének szabályozása

2008.07. 4. MTI

Az állampolgári jogok biztosa szerint sérti a jogbiztonság követelményét az, hogy a rendőrség nem következetes a közterületen tervezett rendezvények elektronikus bejelentésének elfogadásával kapcsolatban - tájékoztatott az Országgyűlési Biztos Hivatal csütörtöki közleményében.

Egyes rendőri szervek ugyanis elfogadják a közterületen tervezett rendezvény elektronikus bejelentését, mások azonban nem, amivel viszont korlátozhatják a gyülekezési jog szabad gyakorlását - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok biztosa.

Az ombudsman rámutatott: sérti a jogállamiság elvét és a visszásság veszélyét hordozza az, ha rendőrség nincs tekintettel a magasabb rendű jogszabályokra - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól (Ket.) és a rendőrségről szóló törvényre - és a meghaladottá vált belügyminisztériumi rendeletet alkalmazza.

Az országgyűlési biztos az Erzsébet hídra, 2007. december 2-ára demonstrációt szervező panaszos beadványa alapján folytatott vizsgálatot. Ennek végén megállapította, hogy az a formai követelmény, hogy egy rendezvényt írásban kell bejelenteni, önmagában nem indokolhatja azt, hogy a rendőrség ne tekintse írásban benyújtottnak az elektronikus úton érkezett változatot.

Szabó Máté szerint az Erzsébet hídra tervezett demonstráció elektronikus bejelentésére a rendőrségnek reagálnia kellett volna, ha másként nem, legalább fel kellett volna hívnia a hiánypótlásra. Ez azonban elmaradt, az eljáró rendőri szerv figyelmen kívül hagyta a tisztességes eljáráshoz való jog követelményét és így – közvetve - veszélyeztette a békés gyülekezési jog szabad gyakorlását is - áll a közleményben.

A biztos ezért azt javasolta az igazságügyi és rendészeti miniszternek, fontolja meg a gyülekezési jogról szóló törvény soron kívüli módosításának kezdeményezését. A törvény ugyanis nem egyértelmű abból a szempontból, hogy a Ket. - amely az elektronikus ügyintézést is szabályozza - a demonstráció bejelentésére is irányadó-e, vagy csak az azt követő eljárásra, amikor a bejelentést a rendőrség nem veszi tudomásul, és megtiltja a rendezvény megtartását.

Az ombudsman szerint a szabályozásnak egyértelműnek kell lennie a demonstráció bejelentője és az elbíráló hatóság számára is, azaz hogy a Ket-et az eljárás melyik szakaszától kell alkalmazni.

Szabó Máté felkérte továbbá az országos rendőrfőkapitányt, hozza meg a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy – bármilyen módon is történjék a közterületi rendezvény bejelentése - a rendőri eljárás megfeleljen a jogállamiság és a jogbiztonság, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog követelményeinek - áll a közleményben.

  • kapcsolódó anyagok
GYÜLEKEZÉSI JOG
OMBUDSMAN
RENDŐRSÉG