„Tocai”-tilalom

2008.07. 9. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

A „Tocai” elnevezés továbbra sem használható olasz borok megjelölésére - döntött az Európai Bíróság.

Az Európai Bíróság végzést hozott a C-23/07 Confcooperative Friuli Venezia Giulia és társai, valamint a C-24/07 Cantina Produttori Cormons és Soini egyesített ügyekben.

A „Tocai friulano” vagy „Tocai italico” az olaszországi Friuli-Venezia Giulia autonóm tartományban hagyományosan termesztett szőlőfajta, melyből a „Collio” vagy „Collio goriziano” földrajzi megjelölés alatt forgalmazott borokat állítják elő. 1993-ban az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság megállapodást írt alá a bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről. A magyar „Tokaji” földrajzi megjelölés védelme céljából a megállapodás megtiltotta a „Tocai” kifejezés használatát a fent nevezett olasz borok leírására egy 2007. március 31-ig tartó átmeneti időszakot követően.

2002-ben Friuli-Venezia Giulia autonóm tartomány és a tartományi vidékfejlesztési hivatal egy olasz bíróságtól az EK-magyar bormegállapodásban foglalt tilalmat átültető olasz jogszabály megsemmisítését kérte. Ezzel összefüggésben fordult az olasz bíróság az Európai Bírósághoz előzetes döntéshozatali kérelemmel.

2005. május 12-én meghozott ítéletében a közösségi bírói fórum megállapította, hogy az említett EK-magyar bormegállapodásból eredő, a „Tocai” megnevezés egyes olasz borok tekintetében történő használatára vonatkozó tilalom érvényes, így 2007. április 1-jétől a „Tocai” megnevezés nem tüntethető fel az említett olasz tartományban előállított borok palackjainak címkéjén.

Ezen ítélet ellenére újabb előzetes döntéshozatal iránti kérelmek érkeztek Olaszországból a „Tocai” megnevezés egyes olasz borok tekintetében történő használatára vonatkozó tilalom érvényességével kapcsolatban. Ezen ügyek kezdeményezői úgy érvelnek, hogy az Európai Bíróság 2005-ös ítéletének meghozatalánál nem vette még figyelembe azt a tényt, hogy Magyarország időközben az Európai Unió tagjává vált. Ennek álláspontjuk szerint azért van jelentősége, mert hazánk csatlakozásakor nem vették át a Csatlakozási Szerződésbe az EK-magyar bormegállapodásból eredő fent említett tilalmat, márpedig ha azt a felek valóban fent kívánták volna tartani, akkor arról kifejezetten rendelkezniük kellett volna a Csatlakozási Szerződésben.

2008. június 12-én meghozott végzésében az Európai Bíróság elutasította ezt az érvelést. A Bíróság megállapította ugyanis, hogy az EK-magyar bormegállapodásból eredő, a „Tocai” megnevezés egyes olasz borok tekintetében történő használatára vonatkozó tilalmat még hazánk EU-hoz való csatlakozása előtt belefoglalták egy máig hatályos közösségi rendeletbe, amelyet pedig kifejezetten felvettek a Csatlakozási Szerződésünkbe. Így bár a kérdéses tilalom eredetileg valóban csak EK-magyar bormegállapodásban szerepelt, az később a rendeletbe foglalással a közösségi jog szerves részévé vált, és mint hatályos közösségi jogi előírás, az a csatlakozásunk után továbbra is alkalmazandó maradt.

2007. április 1-jétől tehát nem használható olasz borok megjelölésére a „Tocai” elnevezés.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
VÉDJEGY