Adatok a hűségkártyákról

2008.07.15. MTI

Az ombudsman szerint a törvény nem ad felhatalmazást az adóhatóságnak az egyes kereskedelmi láncok hűségkártyáin található adatok általános gyűjtésére, konkrét adózó ellenőrzése esetében viszont az APEH kérhet ilyen adatokat.

Szabó Mátétól egy beadványozó azt tudakolta: az adóhivatal gyűjt-e adatokat az egyes kereskedelmi láncok hűségkártyáin lévő adatokról, fogyasztói költésekről, és ha igen, mely esetekben teszi ezt, illetve mi az adatkezelés célja és jogszabályi alapja.

Az ombudsman ezt követően kereste meg az adóhivatal elnökét, aki arról tájékoztatta, hogy az adóhatóság nem jogosult általános jelleggel gyűjteni az egyes kereskedelmi láncok hűségkártyáin található adatokat, ezért ilyet nem is végez. Konkrét adózóhoz kapcsolódó ellenőrzéskor azonban az adóhatóságnak lehetősége van arra, hogy hűségkártyát alkalmazó kereskedelmi lánctól esetenként adatszolgáltatást kérjen a fogyasztó költéseiről.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adóhatóságnak lehetősége van arra, hogy a bevallást utólag ellenőrizze, ennek során azt vizsgálja, az adózók megsértik-e a törvényi előírásokat, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy feltárják az üggyel kapcsolatos valamennyi tényt és körülményt - olvasható a közleményben.

Mint írták, ennek keretében az adóhatóság az ügyfelet nyilatkozattételre is felhívhatja. Az adózó köteles a vele szerződéses kapcsolatban állt vagy álló adózók ellenőrzése érdekében nyilatkozattételre az általa ismert, illetve a nyilvántartásában szereplő adatról, tényről.

Az adatvédelmi törvény alapján az APEH által gyűjtött adatok akkor minősülnek személyes adatnak, ha megállapítható, hogy az adat mely természetes személyre vonatkozik. Ennek kezeléséhez pedig az érintett hozzájárulása vagy törvény felhatalmazása szükséges - mutatott rá az ombudsman.

Szabó Máté véleménye szerint az adózás rendjéről szóló törvény valóban nem ad felhatalmazást általános adatgyűjtésre. Az adóhatóság konkrét ellenőrzése során az adózó nyilatkozattételi kötelezettsége az adózás rendjéről szóló törvény egyéb adatgyűjtésre, adatkezelésre vonatkozó rendelkezésivel együtt alkalmazva jogszerű - írta.

Hozzátette: az adóhatóság konkrét ellenőrzéseinek célja kizárólag az adott adózó adókötelezettségeinek ellenőrzése lehet, más adózók adatainak gyűjtése - a későbbi ellenőrzésre történő kiválasztásuk érdekében - jogellenes adatkezelés lenne, hiszen sértené a törvényben előírt célhoz kötöttség elvét.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
APEH
ADÓZÁS
OMBUDSMAN