Melegfelvonulás - Civil szervezetek közös nyilatkozatot adtak ki a felvonuláson történtekről

2008.07.16. OS

Civil szervezetek közös nyilatkozatban kérik a Kormányt, hogy többek között a Btk. módosításával tegye lehetővé a a hazai szélsőséges csoportok elleni hatékonyabb fellépés lehetőségét.

A 2008. július 5. napján tartott Meleg Méltóság Napi felvonulást is szervezett, szélsőséges csoportok támadták meg. Az egyébként hatékonyan fellépő rendőrség a rendezvény végén kénytelen volt a Meleg Méltóság Napi felvonulás résztvevőit földalattin kimenekíteni a helyszínről. A békés rendezvényt megtámadó, szélsőséges csoportok nem a véleménynyilvánításhoz való jogukat gyakorolták a felvonulók és a rendőrség ellen alkalmazott erőszakkal, hanem köztörvényes bűncselekményeket követtek el.

Az idei események nyilvánvalóvá tették, hogy a szélsőséges csoportok célzatos, előre megfontolt szándékú támadásaitól nemcsak a magyarországi roma közösségnek, hanem más, kisebbségi csoportoknak is alappal kell tartaniuk, és a meglévő jogszabályok nem jelentenek kellő visszatartó erőt az erőszakkal szemben.

A civil szervezetek közleményükben kérik a Kormányt, hogy a Btk. 174/B. §-ában szabályozott, "Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak" bűncselekmény tényállásának módosítását kezdeményezze úgy, hogy az - az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban - kiterjedjen azokra a bántalmazásokra és cselekményekre is, amelyek valaki vélt vagy valós szexuális orientációja, nemi identitása vagy valamely egyéb társadalmi csoporthoz való tartozása miatt követnek el.

Az ilyen módon megalkotott "Gyűlölet-bűncselekmény" törvényi tényállása - annak büntetési tétele miatt - a civilek szerint kellő védelmet jelenthetne az aljas indokból elkövetett támadásokkal szemben.

A közleményt kiadó szervezetek felhívják a parlamenti pártokat, hogy a politikai az alkotmányos alapjogok gyakorlását veszélyeztető erőszakos és fenyegető cselekményeket egyértelműen ítéljék el, és a politikai érdekeiket és ellentéteket félretéve kezdjenek érdemi konzultációt arról, hogyan lehet a jelen helyzeten változtatni.

A közleményt kiadó civil szervezetek:

Másság Alapítvány
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI)
Háttér Társaság a Melegekért
Magyar Helsinki Bizottság
Patent Egyesület
Nyilvánosság Klub
Európai Roma Jogok Központja (ERRC)
Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
CIVIL SZERVEZETEK
GYÜLEKEZÉSI JOG
RENDŐRSÉG