Intézményes kapcsolat

2008.08.14. Jogi Fórum / Antal Attila

2008. augusztus 13-án együttműködési megállapodást írt alá a Pataki Dániel, a Nemzeti Hírközlési Hatóság és Majtényi László, az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke. A Jogi Fórum jelen volt az eseményen.

Amint arról beszámoltunk a nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a felek stratégiai kérdésekben konzultálnak, egyedi ügyekben egyeztetnek, a másikat érintő ügyekben tájékoztatják egymást, kutatások, elemzések, tanulmányok készítését kezdeményezik. Legalább kétévente közös jelentést készítenek a rendelkezések érvényesüléséről, együttműködnek új jogszabályok kidolgozásában és a korábbiak módosításában. A 2009. június 30-ig szóló megállapodást egy-egy évre hosszabbíthat­ják meg. Jelen dokumentum a változó médiairányítási- és felügyeleti gyakorlat újabb állomásának mondható.

Az együttműködés célja

A megállapodás célja a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (Dtv.) 46. § (2) bekezdése alapján az Országos Rádió és Televízió Testület és Irodája valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa és Hivatala közötti, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényben (Rttv.), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (Eht.), valamint a Dtv.-ben meghatározott együttműködés tartalmi és formai kereteinek megteremtése, az európai normákon alapuló, magas színvonalú, az új technológiákat is befogadó elektronikus médiapiac kialakulásának elősegítése és az egységes jogalkalmazás előmozdítása.

Az együttműködés területei

A dokumentum szerint a hatóságok fokozottan együttműködnek:

  • a Dtv.-ben meghatározott adatok, információk, nyilvántartások átadása;
  • a digitális földfelszíni műsorterjesztésre történő sikeres átállás érdekében a szükséges frekvenciacserék, az analóg földfelszíni televíziós és rádiós műsorszórást érintő országos, körzeti és helyi műsorszolgáltatók jövőbeni helyzetének elemzése, a közös megoldási lehetőségek egyeztetése;
  • az analóg földfelszíni országos, körzeti, helyi vételkörzet rádiós műsorszolgáltatási jogosultságok, a kisközösségi, valamint az ideiglenes műsorszolgáltatási jogosultságok megpályáztatásának egyeztetése;
  • a tevékenységi körüket kölcsönösen érintő vagy átfedő területeken közös előadások, konzultációk tartása, közös kutatások, elemzések készítése;
  • a mérő és ellenőrző tevékenységek ellátása, különösen a rádióengedélyekben foglaltak ellenőrzése; az analóg és digitális műsorszolgáltatás, a műsorterjesztés, a kiegészítő digitális szolgáltatások jogszerűségének ellenőrzése területén.

Az irat külön kiemeli, hogy a felek együttműködése keretet adhat a műsorszolgáltatás digitális átállásával kapcsolatos hírközlési és médiapolitikai kérdések megbeszélésére, az átállás során esetlegesen fölmerülő problémák, megoldási alternatívák áttekintésére.

„Majdnem történelmi esemény”

Majtényi László, ha nem is történelmi eseménynek, de egy igen fontos lépcsőfoknak nevezete a megállapodás aláírását. Az elnök szerint ezzel a magyar médiajog jövője kirajzolódni látszik: ezentúl domináns lesz a nem konvergens médiahatóság-koncepció, a két hatóság (ORTT, NHH) külön-külön (de együttműködve) felel a tartalmi ellenőrzés és a terjesztés területeiért. Ilymódon a konvergens médiahatóság helyett konvergensen (együtt)működő hatóságokról célszerű beszélni – ami előnyös a hazai viszonyok között, tette hozzá Majtényi. Az ORTT elnöke kifejtette, hogy a két szerv egymásra van utalva, így az együttműködés elkerülhetetlen. Majtényi szerint a megállapodás nem digitális „rizsát”, hanem konzekvens, szakszerűen előkészített matériát tartalmaz. Az együttműködés megkötésére bár törvény kötelezte a szerveket, de egyik fél sem „muszáj feladatot” látott a kötelesség végrehajtásában. Majtényi szerint az egyik legfontosabb eleme a dokumentumnak az intézményesített találkozók rendszere, valamint az információcsere. Az elnök továbbá hangot adott annak, hogy a digitális átállás tekintetében kulcskérdés lesz a fogyasztók tájékoztatása. Pataki Dániel, az NHH elnöke kifejtette, hogy a jelen megállapodás egy hosszú előkészítő folyamat (egy „bemelegítés”) eredménye. Az analóg és a digitális világ egymás mellett élése során igen fontosak lesznek a hasonló jellegű kezdeményezések.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
NHH
ORTT