Kánikula hadművelet - az APEH eredményei

2008.09.11. APEH sajtóközlemény

A Kánikula hadművelet majd két hónapja alatt 8488 ellenőrzést végzett az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), az ellenőrzések közül 2538 (29,9%) zárult valamilyen megállapítással.

Az Új Rend Kormánybiztos „Kánikula hadművelet” elnevezéssel 2008. június 30-a és augusztus 25-e között széleskörű akciós ellenőrzést rendelt el az ország régióiban 8 hatóság együttműködésével, melynek célja a fogyasztók érdekeinek védelme, a feketegazdaság résztvevőinek hatékony felderítése, valamint az adózók széles körének prevencióval történő jogkövető magatartásra késztetése volt.

Az Adóhivatal által végzett ellenőrzések fő területei a bevétel-regisztráció, az árueredet, valamint a foglalkoztatás vizsgálata voltak.

Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok

Az eltelt időszak ellenőrzései azt bizonyították, hogy a nyugtaadási fegyelem javult, a beszerzési bizonylatok egyre nagyobb számban voltak meg, a foglalkoztatási fegyelem azonban romlott.

A piacokon (és a közterületen) továbbra sincsenek meg a jogszabálykövető magatartás feltételei. A beszerzési bizonylat nélküli termékek – túlnyomórészt be nem jelentett alkalmazottal történő - nem regisztrált bevételű forgalmazása értendő. Továbbra is előfordul az őstermelői igazolvány mögé bújó, valójában rendszeres üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytató, valamint a megszűnt adószámmal, sőt adószám nélkül adókötelestevékenységet végző „adózó”. Az akció során jelentősnek nevezhető atrocitás nem fordult elő, azonban számos esetben kellet igénybe venni a rendőrség, illetve a VP munkatársainak a segítségét, melynek oka az ellenőrzésben való közreműködés megtagadása volt.

Az ellenőrzések során rendre azt tapasztalták az adóhatóság munkatársai, hogy számos munkáltató az alkalmi munkavállalási formát részesíti előnyben olyan esetekben is, amikor korábbi időszakokban a munkaviszonyban történő alkalmazás volt a tipikus. Több esetben találkoztak az eljáró adóellenőrök az ellenőrzéseik során olyan helyzettel, amikor a munkáltató, vállalkozó olyan személyre (alkalmazottra) bízta az üzletét, adott esetben milliós nagyságrendű árukészletét, akinek csak egy aznapi „szabályszerű” bejegyzés szerepelt az AM könyvében. Ezt a nem életszerű helyzetet, a korábbi időszakok jogszerűtlen foglalkoztatásának tényét adott esetben további vizsgálatokkal lehet alátámasztani.

Az ellenőrzések eredményei

Nyugtaadási kötelezettség teljesítését 6522 alkalommal vizsgálták és 992 esetben a vállalkozó/vállalkozás elmulasztotta a bevételének rögzítését (15,2 %), míg további 771 esetben a kibocsátott bizonylat nem volt megfelelő (hiányos adattartalmú nyugta-, illetve számla kiállítása, a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának előírástól eltérő vezetése, az adómemória kiíratás hiánya, nem APEH engedélyes sorszámtartományú nyugta-számla kibocsátása, stb.).

Az akciós ellenőrzések adatai viszont sokkal markánsabb eltéréseket mutatnak 2007. évhez viszonyítva, hiszen az előző évben tapasztalt 54%-os nyugtaadási mulasztás ez év nyarára 27%-os mértékűre csökkent és ezen belül is számottevően, mintegy a harmadára (36%-ról 15%ra) zsugorodott az ellenőrzöttek közül nyugtát egyáltalán nem adók aránya. A pozitív változások oka a bevétel regisztráció területén valószínűsíthetően a jelentősen megszigorodott bírságolási lehetőségben (a 2007. év akció megállapításaival kapcsolatos 46 ezer forint összegű átlagbírság jelen akció alkalmával közel 180 ezer forintot tett ki és előfordultak maximális, illetve ahhoz közeli bírságok is), valamint a kiszolgálást végző alkalmazott - külön - felelősségre vonhatóságában keresendő.

Foglalkoztatott bejelentési kötelezettségének ellenőrzésére 1028 adóalanynál került sor, mely 2131 alkalmazottat érintett. 396 adóalanynál (a vizsgálatok 38,5 %-ában) – 503 magánszemélyt érintően - került sor az előírásszerű bejelentés elmulasztásával kapcsolatos megállapításra. A foglalkoztatással kapcsolatosan mulasztók aránya viszont több, mint a kétszeresére (17%-ról 39%-ra) emelkedett. A foglalkoztatással kapcsolatos szabálytalanságok drasztikus emelkedése az akció során az idénymunkával is összefüggésbe hozható, különös tekintettel az AM könyvvel történő foglalkoztatás jelentős elterjedésére. Ez a tendencia a tapasztalatok szerint ebben az évben sem tört meg.

Az értékesített áruk beszerzési bizonylatainak (árueredet) ellenőrzését 938 esetben végeztek a revizorok. A 379 elmarasztaló megállapítás aránya 40,4%. A megállapítások döntő része az áru eredetét a helyszínen bizonylattal igazolni nem tudó adózói magatartásból ered.

Az ellenőrzések alapján alkalmazott szankciók és intézkedések

A megállapítással zárult ellenőrzések alapján I. fokon kiszabásra kerülő mulasztási bírság összege várhatóan meghaladja a 476 millió forintot. A bírság kiszabásán túlmenően 384 üzlet lezárását, továbbá 56 esetben a tevékenység felfüggesztését is elrendelte az I. fokú adóhatóság.

Érdekes történetek:

Árueredet vizsgálatakor az adózó úgy nyilatkozott, hogy termékeit Angliában szerezte be, azokról számlát bemutatni nem tud. Nyilatkozata szerint Londonban, egy áruházban vásárolta a termékeit, ahol kérése ellenére nem kapott számlát. Az adózó által bemutatott „gépi nyugták” a felleltározott áruk eredetének igazolására hiteles bizonylatként nem fogadhatók el. Mulasztási bírság kiszabására és üzletzárásra számíthat.

A közterületen a dinnyeárusítás ebben az évben is a sláger tevékenységek közé tartozott. Az utak mellé települt adózók közül számos esetben még a nyugtaadás adminisztratív feltételei sem voltak meg (nem rendelkeztek nyugta-, számlatömbbel, adószám nélkül végeztek kereskedelmi tevékenységet, az eladónak „fogalma sem volt” az értékesítésre kínált termék eredetéről, stb.). Egyes helyszíneken - az előző évekhez hasonlóan - egy-egy vállalkozó/vállalkozás tartotta kézben az adott körzet (útvonal) kitelepüléseit. A dinnyét esetenként „őstermelőként” értékesítették olyan személyek is, akiknek erre nem volt jogosultságuk. A megállapítások alapján mulasztási bírság kiszabására és adott esetben adózó tevékenységének felfüggesztése várható.

Bejelentés alapján ellenőriztek a revizorok egy országos hálózattal rendelkező logisztikai szolgáltatást végző társaság telephelyén a foglalkoztatás szabályszerűségét. A bejelentő szerint a társaság több száz embert foglalkoztat folyamatos munkarendben, jórészt bejelentés nélkül. A helyszíni ellenőrzés 35 személyt talált munkavégzésre utaló körülmények között. A szóban forgó magánszemélyek az adóhivatal nyilvántartásában nem szerepeltek, a munkavégzés helyszínén AM könyvvel nem rendelkeztek. A körülmények tisztázása céljából a társaság képviselőjét beidéztük, aki azonban megjelenési kötelezettségének nem tett eleget és a távolmaradását sem mentette ki. Tekintettel arra, hogy az adóhivatal rendelkezésére álló információk alapján a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos mulasztás megállapítható volt a megfelelő szankciók meghozatala folyamatban van.

  • kapcsolódó anyagok
APEH
FOGYASZTÓVÉDELEM
RENDŐRSÉG