Az európai média sokszínűségéért aggódik az EP

2008.09.22. Jogi Fórum / Európai Parlament Sajtószolgálat

A közszolgálati adók indokolatlanul szállnak versenybe a kereskedelmi csatornákkal, a tulajdonosi koncentráció pedig a sokszínűség csökkenésével fenyeget - áll az EP jelentéstervezetében. A képviselők tagállami médiaombudsmanokat szeretnének, és az internetes oldalakra is kiterjesztenék a többi médiumra vonatkozó jogi szabályozást.

Marianne Mikko (szocialista, észt) az európai média koncentrációjáról és pluralizmusáról készített véleményadó parlamenti jelentést, amelyről a következő plenáris ülésen szavaz az EP.

A szöveg emlékeztet: „az Európai Parlament többször kifejezte azon óhaját, hogy a Bizottság hozzon létre egy szilárd jogi keretet mind a média ágazatában, mind az információs társadalom teljes egészében oly módon, hogy a pluralizmus azonos szintjét biztosítsa a tagállamokban, és lehetővé tegye a szereplők számára, hogy kihasználják az egységes piac által létrehozott lehetőségeket".

Butulnak a közszolgálati adók

A képviselők szerint „a közszolgálati műsorszolgáltatások a piaci részesedés megszerzése érdekében jelenleg indokolatlanul és a tartalmaik minőségének rovására szállnak versenybe a kereskedelmi csatornákkal", ennek célja pedig „végső soron nem a minőség, hanem a többségi igény kielégítése". Ez - véli a szakbizottság - „gyakran a közfinanszírozás megfelelő felhasználásának kérdését veti fel".

A szakbizottság arra buzdítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy „védelmezzék a médiapluralizmust annak biztosítása érdekében, hogy minden tagállamban valamennyi uniós polgárnak szabad és sokszínű média álljon rendelkezésére".

Monopolizálódik a reklámpiac, egységesedik a műsor

A jelentéstervezet figyelmeztet: „a médiarendszer tulajdonlásának koncentrálódása olyan környezetet teremt, amely előnyben részesíti a reklámpiac monopolizálását, korlátozza az új piaci szereplők megjelenését, valamint a médiatartalom egységesüléséhez vezet". Az EP „kéri a versenyjogi rendelkezések következetes alkalmazását európai és nemzeti szinten az intenzívebb verseny és az új szereplők piacra lépésének biztosítása érdekében".

Médiaombudsmant

A képviselők „meggyőződése, hogy a plurális médiarendszer alapvető feltétele a demokratikus európai társadalmi modell megőrzésének". A parlament szerint megbízható és tárgyilagos mutatók alapján a médiapluralizmusra vonatkozó ellenőrzési és végrehajtási rendszereket kell létrehozni.

A szöveg javasolja, hogy „azokban a tagállamokban, ahol nincsenek ilyenek, nevezzenek ki médiáért felelős független ombudsmant vagy hozzanak létre hasonló intézményeket".

Dominancia az interneten

A jelentés javasolja a blogok és más, felhasználók által létrehozott tartalmakon alapuló oldalak jogi státusának tisztázását, és azok jogi szempontú összevonását a nyilvános véleménynyilvánítás egyéb formáival.

Az EP-t „aggasztja néhány nagy online szereplő dominanciája, amely korlátozza új szereplők piacra lépésének lehetőségét, ezáltal elfojtja az ágazaton belüli kreativitást és vállalkozói kedvet". A képviselők nagyobb átláthatóságot akarnak az internetes keresőprogramok, az e-mail szolgáltatók és a közösségi hálózatépítő oldalak által a felhasználókról őrzött személyes adatoknál és információknál.

Sokszínűséget a frekvenciakiosztáskor

„A spektrumhasználat szabályozásának figyelembe kell vennie a közérdekű célkitűzéseket, mint például a médiapluralizmust, és így azt nem szabályozhatja egy pusztán piaci alapú rendszer" - áll a szövegben.

Jelentéstevő: Marianne Mikko (PES, ET)

Jelentés (A6-0303/2008) - A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban

Kulturális és Oktatási Bizottság

Eljárás: saját kezdeményezés

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ