Az Alkotmánybíróság szeptember 22-23-i teljes ülésének napirendje

2008.09.22. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság szeptember 23-án 10 óra 30 perckor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér l szóló 2006. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával kapcsolatos határozatát.

Az Alkotmánybíróság szeptember 22-i teljes ülésén tűzi napirendre az Országos Választási Bizottság 90/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. M. A. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni egy hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 91/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. M. A. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni három hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Ugyancsak kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 92/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. M. A. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni tizenkét hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Napirenden szerepel a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (7) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Szó lesz a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve a védett állatfajták védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet alkotmányosságáról.

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 306/2007. (VIII 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a P. T. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése, jogszabály (a Büntető Törvénykönyv) módosításával tegye szankcionálhatóvá a hálapénz adását és elfogadását az egészségügyben, a szociális szférában?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 187/2008. (V. 6.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a Magyar Családok Országos Szövetsége képviseletében Urbán Szabó József által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a következő országgyűlési képviselőválasztás során a jelölteknek már ne kelljen ajánlószelvényt gyűjteni?”

Napirendre kerül a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 195. § (4) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt a rendelkezést vizsgálja, hogy a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 25. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a szakszervezet tisztségviselője számára munkaidő-kedvezményt biztosítani.

Ismét tárgyalják a Fidesz és a KDNP termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Több kifogást érkezett az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg el vásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Újra a napirendi témák között van Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezése is. Több kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 173/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen el vásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Kifogásban támadták meg az Országos Választási Bizottság 190/2008. (V. 19.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a K. A. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a Magyar Köztársaságban előrehozott választást, és új Alkotmányt alkosson – hozzon.”

Kedden hetedszer kerülnek az alkotmánybírák elé a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, még ki nem hirdetett törvények alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítványai. A határozattervezet az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19. § (1) bekezdésének a Munka törvénykönyvér l szóló
1992. évi XXII. törvény 17. § (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányosságával foglalkozik.

A testület 10 óra 30 perckor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér l szóló 2006. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával kapcsolatos határozatát.

Határozattervezet készült a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/A. § (2) bekezdés utolsó mondata, a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 266. § (1) bekezdésének c) pontja, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 333. § (1) bekezdés utolsó mondata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megvizsgálják a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (2) bekezdés második mondatának alkotmányosságát.

Szóba kerül az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2/B. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megkérdőjelezték az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 24. § (1) bekezdésének, továbbá a 40. § (1) bekezdésének alkotmányosságát is.

A keddi teljes ülés végén négy végzéstervezetet is napirendre vesznek.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG