Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

Ismét Németh János az Alkotmánybíróság elnöke

2001.08.21. MTI

Az Alkotmánybíróság keddi teljes ülésén újraválasztotta Németh Jánost a testület elnökévé, Holló Andrást pedig helyettes elnökké. Az AB elnökét és helyettes elnökét az alkotmánybírák maguk közül, titkos szavazással, jelölés nélkül választották meg.

Az Alkotmánybíróság 1998. november 24-én választotta meg legutóbb Németh Jánost a testület elnökévé, Holló Andrást pedig helyettes elnökké. A tisztújítást - az Alkotmánybíróság 1993-ban elfogadott határozata szerint - három hónappal a megbízatás lejárta előtt kell megtartani, ezért került sor a teljes ülésen a vezetőválasztásra.

Németh János életrajza

- Németh János 1933. július 31-én született. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1956-ban fejezte be kitüntetéses oklevéllel egyetemi tanulmányait, majd 1957-ben ugyanott "summa cum laude" minősítéssel avatták doktorrá.

- Rövid ügyvédjelölti tevékenység után 1957. február 1-én került oktatóként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi Tanszékére, ahol 15 évig tanszékvezető volt, jelenleg - alkotmánybíróvá választása óta - egyetemi tanár. 1993-1997. között az Eötvös Loránd Tudományegyetem általános rektorhelyettese volt.

- A Humboldt Alapítvány ösztöndíjasaként 1973-74-ben Münchenben, majd 1984-ben Kölnben, az egyetemen folytatott kutatómunkát.

- Rendszeres résztvevője nemzetközi konferenciáknak és kongresszusoknak, amelyeken több alkalommal tartott előadást, nemzeti referátumot, illetve korreferátumot. Több szakkönyv szerzője, társszerzője, illetve szerkesztője, szakcikkeinek száma száz körül van. Számos hazai és nemzetközi szakmai bizottság munkájában vesz aktívan részt. Tagja többek között a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának, az MTA Doktori Tanácsa Állam- és Jogtudományi Szakbizottságának, elnökségi, illetve igazgatósági tagja az International Association of Procedural Law-nak, a Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht c. V.-nek.

- 1997 júliusáig a Békés-Németh-Vékás és Társai Ügyvédi Iroda vezetője, az Országos Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének tagja, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság bírája volt.

- 1990 februárja és 1997 júliusa között elnöke volt az Országos Választási Bizottságnak. Elnöke a Magyar Jogász Egylet Kiadói Bizottságának és a "Jogi Publicisztikáért" Alapítvány kuratóriumának. 1983-91 között szerkesztője, 1991-től pedig főszerkesztője a "Magyar Jog" című folyóiratnak.

- Az Országgyűlés 1997. június 17-én a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának tagjává választotta.