Az Alkotmánybíróság 2008. október 6-7-i teljes ülésének napirendje

2008.10. 3. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2008. október 6-7-i teljes ülésének napirendje

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén szó lesz az Országos Választási Bizottság 163/2008. (III 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásról. Az OVB hitelesítette a dr. H. Z. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2008. évi I. törvény alapján megalakuló egészségbiztosítási pénztárak kizárólag egészségbiztosítási szolgáltatást nyújthassanak?”

Ugyancsak kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 161/2008. (III 18.) OVB határozata ellen is. Az OVB hitelesítette a dr. H. Z. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2008. évi I. törvény alapján megalakuló egészségbiztosítási pénztárak részvényeinek száz százaléka a Magyar Állam forgalomképtelen kincstári vagyonába tartozzon?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 162/2008. (III 18.) OVB határozatot. Az OVB hitelesítette a dr. H. Z. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2008. évi I. törvény alapján megalakuló egészségbiztosítási pénztárak kizárólag non-profit gazdasági társaságokként működhessenek?”

Napirendre kerül az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 13. § (4) bekezdés alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Határozat készül az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 60. § (1) bekezdése és a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megvizsgálják az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 99. § (4) bekezdése, továbbá a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb torvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 95. § (2) bekezdése alkotmányosságát.

Szóba kerül a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény egyes rendelkezései alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Megkérdőjelezték a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát is.

Kedden kerül a testület elé a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés n) pontja, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelete alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Egy határozattervezet azt feszegeti, vajon alkotmánysértő-e a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése.

Megvitatják a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.
Megkezdik a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatát.

Napirenden lesz a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 34. § (1), (4)-(5) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

A keddi teljes ülés végén négy végzéstervezetet is napirendre vesznek.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG