Uniós jogalkotást akar a parlament a pénzügyi szolgáltatások jobb szabályozására

2008.10. 8. Jogi Fórum / Európai Parlament Sajtószolgálat

Az pénzügyi szektor átláthatóságának növelése, az ágazat megfelelő működésének garantálása a célja az EP jelentéstervezetének. A parlament november végéig jogszabálytervezetet vár az Európai Bizottságtól.

Ieke van den Burg (szocialista, holland) és Daniel Dăianu (liberális, román) jegyzi a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozási keretének javításával foglalkozó parlamenti jelentést. Ez felszólítja az Európai Bizottságot, 2008. november 30-ig nyújtson be jogalkotási javaslatot a témában.

Egyebek mellett a képviselők arra köteleznék a pénzintézeteket, „hozzák nyilvánosságra javadalmazási politikájukat, különös tekintettel az igazgatók kompenzációs csomagjára”.

Az EP biztosítaná, hogy a kockázatkezeléssel kapcsolatos értékelésekbe „foglalják bele a juttatási és bónuszrendszerek és az adózás hatását annak érdekében, hogy azok kiegyensúlyozott ösztönzőket biztosítsanak, és ne ösztönözzék az extrém kockázatvállalást”.

Hitelminősítő ügynökségek tevékenységének átláthatóságát és megbízhatóságát az EP szigorú feltételekkel garantálná.

A képviselők szerint az elfogadandó jogi aktusoknak ki kell terjedniük a következőkre:

  • adatbázisok, előretekintő forgatókönyvek és politikák, valamint korai előrejelző rendszer kidolgozása a makroszintű prudenciális felügyeletre és a pénzügyi stabilitásra, és annak biztosítása, hogy az Európai Központi Bank (EKB), a Központi Bankok Európai Rendszere és annak Bankfelügyeleti Bizottsága aktív szerepet vállaljon ezek kezdeményezésében, kidolgozásában és működtetésében,
  • annak biztosítása, hogy az EU felügyeleti szervei és központi bankjai naprakész, releváns, nem nyilvános és bizalmas mikroszintű prudenciális információkat/adatokat bocsássanak az EKB rendelkezésre,
  • annak biztosítása, hogy a betétbiztosítási rendszerekre vonatkozó EU-szabályokat megfelelően koordinálják, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak a pénzügyi intézmények számára,
  • a betétbiztosítási rendszerekre vonatkozó EU-szabályokat úgy kell módosítani, hogy azok támogassák a pénzintézetek hozzájárulásaiból finanszírozott előzetes ellenőrzési rendszerek továbbfejlesztését,
  • a visszatérítés szintjét jelentős mértékben növelni kell, továbbá a pénzügyi intézmény mulasztása esetén a lakossági ügyfeleknek nyújtandó visszatérítés rendelkezésre állását egy ésszerű időintervallumon belül határokon átnyúló helyzetekben is biztosítani kell,
  • elő kell mozdítani hasonló szabályok alkalmazását a biztosítási garanciáknál is,
  • a piaci sokféleség biztosítása és az intézmények arra való ösztönzése, hogy hosszú távú finanszírozással vagy felelősségvállalással diverzifikálják a piacot és a likviditási kockázatokat.
  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
ADÓZÁS
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ