Az Európai Bíróság munkaprogramja (2008. október 20-tól október 31-ig)

2008.10.21. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

A 2008. október 20-tól 24-ig tartó munkahéten az Európai Parlament tagjai mentelmi jogának felfüggesztése, a felsőfokú diplomák kölcsönös elismerése, a közszolgálati televíziók finanszírozása, és a terrorizmus elleni küzdelem kerülnek terítékre az Európai Bíróság előtt.

Az október 20-tól október 24-ig tartó munkahét

Bíróság

2008. október 21., kedd

C-200/07 és C-201/07 Marra egyesített ügyek

[Európai Parlament tagja mentelmi jogának felfüggesztése – A nemzeti bíróság feladatai]

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2008. június 26.

Ezen ügy is az Európai Parlament képviselőinek mentelmi jogát érinti. Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv szerint az Európai Parlament képviselőit megillető mentelmi jog kiterjed arra is, hogy a megbízatásukkal összefüggésben kifejtett véleményükért és leadott szavazataikért nem tartoznak felelősséggel.

A. L. Marrát, az Európai Parlament egykori képviselőjét, azért idézték az olasz polgári bíróságok elé, mert parlamenti mandátuma alatt egyes olasz bírákról azokat sértő tartalmú röplapokat terjesztett. Az alsóbb fokon eljárt olasz bíróságok szerint az említett röplapokban kifejtett vélemény nem tekinthető a parlamenti megbízatással összefüggésben kifejtett véleménynek, és ezért jelen esetben nem lehet a mentelmi jogra hivatkozni. Ennek megfelelően helyt adtak a jóhírnevükben megsértett bírák keresetének, és részükre kártérítést ítéltek meg.

Marra úr ezután az olasz semmítőszékhez fordult, amely azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a nemzeti bíróságnak ilyen esetekben kérnie kell-e a Parlament elnökétől a mentelmi jog felfüggesztését vagy a nemzeti bíró maga dönthet a mentelmi jog fennállása vagy hiánya tekintetében.

Poiares Maduro főtanácsnok 2008. június 26-án megtett indítványában úgy vélte, hogy a nemzeti bíróság az említetthez hasonló esetekben nem köteles a Parlamenttől a mentelmi jog felfüggesztését kérni és nincs kötve a Parlamentnek (az érintett képviselő kérelmére) a mentelmi jogról hozott határozatához sem, de ha azzal ellentétes álláspontot képvisel, úgy meg kell keresnie az Európai Bíróságot.

2008. október 23., csütörtök

C-274/05 Bizottság kontra Görögország

[Felsőfokú diplomák kölcsönös elismerése – Valamely tagállam területén más tagállam felsőoktatási intézménye által kiállított diplomák]

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2007. április 19.

A Bizottság többek között azért indított keresetet Görögország ellen, mert a hellén állam nem ismeri el egyes más tagállambeli felsőoktatási intézmények által kiállított olyan diplomákat, amelyeknél a képzés maga, helyi partnerintézmények bevonásával, görög területen zajlott. Görögország elsősorban azzal indokolja a diplomák elismerésének megtagadását, hogy az azok alapjául szolgáló képzés nem tekinthető felsőoktatás keretében nyújtott képzésnek.

Bot főtanácsnok 2007. április 19-én megtett indítványában úgy vélte, hogy Görögország az elismerés megtagadásával megsértette a közösségi jogot.

Elsőfokú Bíróság

2008. október 22., szerda

T-309/04, T-317/04, T-329/04 és T-336/04 TV2/Danmark, Dánia, Viasat Broadcasting UK és SBS TV & SBS Danish Television kontra Bizottság ügyek

[Állami támogatások – Dán televíziós piac – Közszolgálati televíziók finanszírozása a magántelevíziók által fizetett licencdíjakból]

Háttéranyagok (T-309/04)
Háttéranyagok (T-317/04)
Háttéranyagok (T-329/04)
Háttéranyagok (T-336/04)

2000-ben az SBS kereskedelmi televízió panaszt intézett a Bizottsághoz a TV2 dán közszolgálati csatorna állami finanszírozása miatt. Dániában a magánkézben lévő kereskedelmi televíziók a műsorszolgáltatás jogáért cserébe licencdíjat fizetnek az államnak, amely az így befolyt díjakból támogatja a közszolgálati televíziók működését. A TV2 finanszírozása is részben a licencdíjakból befolyt forrásokból, részben pedig reklámbevételekből történik. A Bizottság az SBS panaszát követően vizsgálatot folytatott, melynek eredményeként megállapította, hogy a Dánia által licencdíjak és más intézkedések formájában 1995 és 2002 között a TV2-nek nyújtott támogatások, egy 84 millió eurós összeg kivételével, összeegyeztethetőek a közös piaccal. A Bizottság ezzel együtt elrendelte, hogy Dánia fizettesse vissza a TV2-vel a jogtalanul kifizetett támogatás kamatokkal növelt összegét. A TV2 és Dánia az említett összeg visszafizettetését elrendelő bizottsági határozat ellen, míg az SBS és egy másik kereskedelmi csatorna, a Viasat, a többi támogatást a közösségi joggal összhangban lévőnek találó bizottsági határozat ellen indítottak eljárást az Elsőfokú Bíróság előtt.

2008. október 23., csütörtök

T-256/07 People's Mojahedin Organization of Iran kontra Tanács

[Terrorizmus elleni küzdelem – Pénzeszközök jogtalan befagyasztása – Az Elsőfokú Bíróság ítéletének végre nem hajtása]

Háttéranyagok

Az 1965-ben alapított Iráni Népi Mudzsaheddin Szervezet (PMOI) az iráni sah, majd a mollák rendszerének egy demokratikus rendszerrel való felváltását tűzte ki célul. Korábban fegyveres szárnnyal is rendelkezett, amely Iránban működött. Állítása szerint azonban 2001 júniusától kezdve kifejezetten felhagyott minden katonai tevékenységgel. Ennek ellenére a Tanács a szervezetet felvette azon listára, amely azon személyek és szervezetek nevét tartalmazza, akiknek, illetve amelyeknek a pénzeszközeit a terrorizmus leküzdése érdekében, az ENSZ Biztonsági Tanácsa egy korábbi határozata alapján, be kell fagyasztani. A PMOI a nevének a listára való felvétele miatt az Elsőfokú Bírósághoz fordult, amely 2006. december 22-én meghozott ítéletében megsemmisítette a szervezet pénzeszközeinek befagyasztását elrendelő tanácsi határozatot, mivel az sértette a védelemhez való jogot, az indokolási kötelezettséget és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot. A Tanács az Elsőfokú Bíróság ítélete után sem vette le a PMOI-t a kérdéses listáról, ezért a szervezet ismét az Elsőfokú Bírósághoz fordult.

Az október 27-től október 31-ig tartó munkahét

2008. október 27-e (hétfő) és 2008. november 2-a (vasárnap) között az Európai Bíróságon ún. „semaine blanche” lesz, azaz ezen a héten nem lesznek tárgyalások, ítélethirdetések, és nem kerül sor főtanácsnoki indítványok felolvasására sem.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA