Népszavazási kezdeményezések termőföldről

2008.10.22. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) október 20-án két, termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezésről is döntött. A testület helybenhagyta az Országos Választási Bizottság (OVB) határozatait, amelyeket a Fidesz és a KDNP, illetve Kálmán László kezdeményezése ügyében hozott.

Az alkotmánybírák elutasították az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásokat. Az OVB hitelesítette a Fidesz és a KDNP által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Az Ab a kifogásokat nem találta megalapozottnak. A határozat indokolása szerint az Ab 2003-ban és 2007-ben a már vizsgált kérdésről megállapította, hogy az abban szereplő szakkifejezések a kérdés egészének értelmezhetőségét nem zavarják.

Több kifogást tévő szerint az OVB azért nem járt el a hatályos törvényeknek megfelelően, mert nem alkalmazta a megelőzés elvét, az azonos tárgykörben benyújtott kérdéseket egymástól elkülönítve vizsgálta. Ezzel kapcsolatosan az Ab rámutatott: sem a népszavazási, sem a választási eljárási törvény nem rendelkezik arról az esetről, amikor olyan időpontban nyújtanak be azonos tárgykörben újabb kezdeményezést az OVB-hez, amikor a korábban azonos tárgykörben benyújtott kérdést még nem hitelesítették. „A hitelesítés az a pillanat, amikor az Országos Választási Iroda vezetője hitelesítési záradékkal látja el az adott aláírásgyűjtő ív mintapéldányát.”

A rendeltetésszerű és jóhiszemű joggyakorlás elvének sérelmét állító kifogások kapcsán az Ab megállapította: a hatályos szabályozás alapján a népszavazás kezdeményezőjének nincs olyan, az Alkotmányon vagy valamely törvényen alapuló jogi kötelezettsége, hogy az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követően meg is kezdje az aláírásgyűjtést, illetve a gyűjtött aláírásokat határidőn belül benyújtsa az OVB-hez.

Az alkotmánybírák elutasították az Országos Választási Bizottság 173/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásokat is. Az OVB hitelesítette a Kálmán László által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen elővásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Az Ab a kifogásokat nem találta megalapozottnak.

A kérdés egyértelműségét megkérdőjelező kifogásra az Ab kifejtette: az, hogy a magyar jogrendszer jelenleg hatályban lévő szabályai nem használják a „földterület megművelője” kifejezést, nem jelenti azt, hogy a választópolgárok, illetve a jogalkotó ne tudná egyértelműen megállapítani azt, hogy milyen alanyi körre vonatkozik a feltett kérdés. Több kifogás is szóvá tette, hogy a kezdeményező a kérdést elektronikus levél formájában nyújtotta be, illetőleg kérelmét nem nevének teljes aláírásával, hanem monogrammal ellátva nyújtotta be. Az Ab ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a jogszabály csak az aláírásgyűjtő ív tekintetében tartalmaz formai előírásokat. Azt, hogy a kezdeményezést (amelyhez csatolni kell az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát) milyen formában kell benyújtani, vagy hogy tartalmaznia kell-e az aláírásgyűjtő ív hitelesítését kezdeményező személy saját kezű aláírását, nem szabályozza jogszabály.

Az egyik kifogás szerzője „nemzetellenesnek” tartotta a kérdést, mert annak eredményeképpen Magyarország Európai Unióhoz történ csatlakozásától számított hét éves moratóriumon belül juthatnának külföldiek termőföldhöz. Ennek kapcsán a határozat indokolása hangsúlyozza: „Sem az OVB, sem az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja (…), hogy a kezdeményezőnek mi volt a vélt vagy valós motivációja a népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íve mintapéldányának az OVB-hez hitelesítés céljából történ benyújtásakor, kivéve, ha a kérdésből magából kiderül, hogy annak felvetése nyilvánvalóan nem jóhiszemű, és ellentétes a népszavazás rendeltetésével.”

A határozatok teljes szövege megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
NÉPSZAVAZÁS
OVB