IRM nem kíván változtatni a kitüntetésekről szóló törvényen

2008.11. 4. MTI

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) nem kíván változtatni a kitüntetési törvények módosításáról szóló, az államfő által az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött jogszabályon - hangzott el az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottságának hétfői ülésén.

Sólyom László köztársasági elnök október 13-án küldte vissza megfontolásra a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló törvény, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló törvény módosításáról szóló jogszabályt az Országgyűlésnek. Az államfő hiányolta, hogy a kitüntetési törvények a módosítást követően sem biztosítják a kitüntetni tervezett személyek részére, hogy eldöntsék, kívánnak-e részesülni az adott állami kitüntetésben.

Az Országgyűlés október elején fogadta el a módosító jogszabályt. A módosításra azért volt szükség, mert az Alkotmánybíróság (Ab) egy 2007-es határozatában kimondta, hogy a köztársasági elnököt valódi döntési jog illeti meg a kitüntetések adományozásában, jogosult és egyben köteles megtagadni az alkotmányos értékrendbe ütköző kitüntetés adományozását.

A módosítást követően a jövőben ezeket a kitüntetéseket vissza is lehet vonni azoktól, akik arra érdemtelenné váltak. A képviselők támogatták azt is, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a köztársasági elnöktől a törvény sürgős kihirdetését.

Az államfő Szili Katalin házelnökhöz intézett levelében azt írta, hogy az állami kitüntetések terén egyre többször fordul elő a kitüntetés, illetve díj "visszautasítása"; csak 2005 óta hat-hét ilyen eset történt. Hozzáfűzte: függetlenül attól, hogy valaki kifogásolja a neki szánt kitüntetést, még ha nem is veszi át azt, kitüntetettnek minősül, nem szükséges a beleegyezése a kitüntetéshez.

Sólyom László szerint a jognak lehetővé kell tennie, hogy a kitüntetni tervezett személy kellő időben eldönthesse, kíván-e részesülni az adott kitüntetésben. Hozzátette: "véleményem szerint azokat az alapvető és garanciális rendelkezéseket, amelyek biztosítják a törvénnyel érintett valamennyi állami és önkormányzati kitüntetés, díj elhárításának, visszautasításának a lehetőségét, törvényi szinten, egységesen kell szabályozni."

Az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottságának hétfői ülésén az előterjesztő IRM képviselője azt mondta, tanulmányozták az átiratot és megállapították, hogy a javaslat - az elnöki szándéknak megfelelően - előírja: a kitüntetettnek hozzá kell járulnia a kitüntetéshez. Arra az elnöki felvetésre azonban nem tudnak jogi megoldást adni, ha valaki visszavonja a hozzájárulását, vagyis előbb hozzájárul a kitüntetéshez, majd meggondolja magát és visszavonja azt.

A kormány álláspontja szerint tehát nem jogi természetű a köztársasági elnök felvetése, ezért nem is kívántak záró módosító indítványt benyújtani a javaslathoz. Az Alkotmányügyi bizottság kormánypárti többsége 16 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül, 13 tartózkodás mellett - ezt elfogadta.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
IRM