Cselekedjünk egy jobb Európáért - A Bizottság előterjeszti a 2009. évi munkaprogramját

2008.11. 5. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ma elfogadta a 2009. évi jogalkotási és munkaprogramját, amely a következő évre tervezett főbb kezdeményezéseket tartalmazza. 2009-ben a Bizottság tovább dolgozik az elmúlt hetekben indított azon kezdeményezéseken, amelyek a pénzügyi válságra, illetve a gazdasági visszaesést érintő európai keret kidolgozására irányulnak. Ezzel egyidőben a Bizottság mandátumának utolsó évében a már folyamatban lévő feladatait fogja befejezni.

„Nagyratörő ütemtervet javasolunk 2009-re. Az elmúlt négy évben elért vívmányok megszilárdítására törekszünk oly módon, hogy továbbra is az európai polgárok és vállalkozások számára megvalósítandó eredményekre összpontosítunk. A Bizottság munkájának célkeresztjében a pénzügyi válságra adott válasz kidolgozása áll, valamint olyan, a polgárok számára fontos kérdés megoldása, mint az éghajlatváltozás, a migrációs és fejlesztési kérdések, ily módon lehetővé téve Európa számára a globalizáció hatásainak alakítását” – nyilatkozta José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke.

A 2009. évi munkaprogramnak különböző kihívásokra kell választ találnia: egyrészről 2009 különleges év lesz, hiszen jövő májusban lesznek az európai választások, és ebben az évben jár le a Bizottság mandátuma is, fő feladatunknak a Bizottság által korábban előrevetített jövőkép megvalósítását tartjuk az energia, az éghajlatváltozás, a migráció és a szociálpolitika területén. Ugyanakkor a Bizottság a pénzügyi válságra és gazdasági visszaesésre irányuló munka élvonalában áll. Ennek eredményeként kidolgoztunk egy koncentrált és arányos munkaprogramot, amely 12 stratégiai kezdeményezést, 37 kiemelt kezdeményezést, 33 egyszerűsítési javaslatot és 20 intézkedés visszavonását tartalmazza.

A prioritások 4 pillér köré csoportosulnak:

  • A növekedés és foglalkoztatás területén a Bizottság a gazdasági reformokra és a különleges intézkedésekre összpontosít. Ezeknek a célja a bizalom helyreállítása, így teremtve lehetőséget Európa számára, hogy megbirkózzon a gazdasági és pénzügyi válsággal a megújult lisszaboni stratégia és a múlt héten nyilvánosságra hozott helyreállítási keret segítségével. A pénzügyi piacok és a pénzügyi felügyelet területén javaslatokat fogalmazunk meg, beleértve a Jacques de Larosiére által elnökölt szakértői csoport részére készülő választ is.
  • Az éghajlatváltozásra és fenntartható Európára vonatkozó sikeres megegyezés megkötése a koppenhágai ülésen jelentős globális kihívás elé állít minket. Az Európai Unió vezető szerepének alapeleme az energia- és éghajlat-változási csomagról való megállapodás: egy 2009 decemberében létrejövő megállapodással a hangsúly átkerülhet a végrehajtásra.
  • Számos, közvetlenül a polgárokat célzó intézkedés meghozatala még a Bizottság feladatai között szerepel. Ez tartalmaz egy, a polgárok mint fogyasztók segítésére vonatkozó konkrét intézkedést, valamint magába foglalja a szabadságra, a biztonságra és a jog érvényesülésére vonatkozó politikák jelentősen új irányba való terelését. Ezen a területen kiemelt szerepet játszik a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harc.
  • Nemzetközi szinten a Bizottság kihívásokkal szembesül egyrészről a Grúzia újjáépítésére irányuló támogatásokkal kapcsolatban, másrészt azon reformtörekvések kapcsán, amelyek a transzatlanti kapcsolatok új közigazgatáshoz való adaptálását tűzik ki célul. A bővítés, a szomszédságpolitika és a világkereskedelem továbbra is a Bizottság fő prioritása marad.

2009 egyik kiemelkedő eseménye lesz a költségvetés felülvizsgálatának előterjesztése, amely jelentős mértékben hozzájárul az Unióra vonatkozó jövőbeli prioritások és azok finanszírozásának meghatározásáról szóló vitához. Ez jelentős eleme lesz a Bizottság hagyatékának.

A felesleges adminisztratív terhek nélküli, egyszerűbb és jobb szabályozási környezet ösztönzése továbbra is fő elemét képezi a Bizottság jogalkotói munkájának 2009-ben. A munkaprogram konkrét intézkedéseket ír elő az egyszerűsítésre vonatkozóan a mezőgazdaságtól kezdve a környezetvédelmen és a számvitelen át a közlekedésig, valamint a még el nem fogadott jogalkotási javaslatok visszavonására vonatkozóan.

2009-ben először fog a Miniszterek Tanácsa, az Európai Parlament és a Bizottság megállapodni az intézményközi kommunikációs prioritásokról a „Partnerség az Európáról szóló kommunikációért” című közös nyilatkozatban.

További részletek:

http://ec.europa.eu/…index_en.htm.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ