Eltörölné az EP a vállalatok közzétételi és fordítási kötelezettségeit

2008.11.20. Jogi Fórum / Európai Parlament Sajtószolgálat

Az EP-képviselők egyes vállalatok esetében megszüntetnék a közzétételi és fordítási kötelezettségeket, mivel azok sok esetben csak felesleges többletköltségeket jelentenek a társaságok számára.

A jelenlegi társasági jogi szabályozás alapján egyes vállalatoknak kötelező bizonyos információkat közzétenniük, illetve dokumentumokat lefordíttatniuk. Ez legtöbb esetben jelentős többletköltséget és adminisztratív terhet ró rájuk. Az Európai Bizottság ezért módosítani szeretné a jelenlegi szabályozást, és megszüntetné a költséges közzétételi és fordítási kötelezettségeket.

Az erről szóló jogszabályt az Európai Parlament november 19-én első olvasatban elfogadta (571 igen, 35 nem, 10 tartózkodás).

Kétszeres és költséges közzététel

A társaságok bizonyos információkat - például az alapításra vonatkozó módosításokat vagy éves beszámolókat - kötelesek közzétenni a nemzeti közlönyben, miközben a cégnyilvántartások online formában is tartalmazzák ugyanazokat az információkat.

A parlament szerint ezért a tagállamoknak "létre kellene hozniuk egy elektronikus platformot, amelynek vagy tartalmaznia kell az összes információt, vagy pedig hozzáférést kell biztosítania a keresett információkhoz a cégnek a nyilvántartásban szereplő adatfájlján keresztül".

A tagállamoknak ezen kívül biztosítaniuk kell, hogy a társaságok által a közzétételért fizetendő minden költség az esetleges bejegyzési díjakkal együtt egyetlen díjban összegződjön - így a Piia-Noora Kauppi (néppárti, finn) által készített jelentés. Az elektronikus platform működtetéséhez kapcsolódó költségeket azonban a tagállamok átháríthatnák a társaságokra - a képviselők szerint.

Olcsóbb fordítás és hitelesítés

Amikor egy vállalat új fióktelepet jegyeztet be, nemcsak arról kell gondoskodnia, hogy bizonyos okiratokat a fióktelep székhelye szerinti állam nyelvére lefordíttasson, hanem sok esetben magas hitelesítési költségek is terhelik.

A költségek leszorítása érdekében ezért az EP a fordítások kölcsönös elismerésének módszerét javasolja, amely "nemcsak kevesebbe kerülne, hanem a fordítás megbízhatóságát is garantálná".

Jelentéstevő: Piia-Noora Kauppi (EPP-ED, FI)

Jelentés: (A6-0400/2008) - Bizonyos típusú vállalatok közzétételi és fordítási kötelezettségei

Jogi Bizottság

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
TÁRSASÁGI JOG
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ