Az Alkotmánybíróság december 15-16-i teljes ülésének napirendje

2008.12.12. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfő délután 14 órakor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával kapcsolatos határozatát. A testület hétfői teljes ülésén várhatóan aláírják a luxusadóról és a helyi adókról szóló törvények alkotmányosságával összefüggő határozatot is.

Az alkotmánybírák hétfőn folytatják a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XXX. törvény 63. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalását. Az Országgyűlés 2008. június 9-én fogadta el a törvénymódosításokat, amelyek alapján június 19-t l az egy éven túli parkolási díj meg nem fizetése iránti ügyeket a bíróságok nem tárgyalhatják, a folyamatban lévő pereket megszüntetik.

Szó lesz a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény több rendelkezésének
alkotmányosságáról.

Napirendre kerül a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 35. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 294/2008. (X. 3.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a választási bizottságok üléséről készült jegyzőkönyvet a választási bizottság hozza nyilvánosságra.”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 296/2008. OVB határozatát is. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgy jt ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt a választási bizottságok jogi személyiségéről.”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 298/2008. OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson a választási bizottságok jogi személyiségéről?

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 299/2008. OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szerepl kérdés: „Egyetérte azzal, hogy az Országgy lés törvényt alkosson arról, hogy a választási bizottságok üléséről készült jegyzőkönyvet a választási bizottság hozza nyilvánosságra?”

A testület elé kerül az Országos Választási Bizottság 323/2008. OVB határozata ellen benyújtott kifogás is. Az OVB megtagadta a dr. Ádám Attila által a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyőjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük a vonatkozó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy az állam tulajdonában lévő közcélú vízilétesítmények létrehozására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló tevékenység gyakorlása csak kizárólagos állami részesedéssel működő gazdálkodó szervezet részére legyen átengedhető.”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 323/2008. OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. Ádám Attila által a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük a vonatkozó törvények olyan tartalmú módosítását, hogy az önkormányzatok törzsvagyonában lévő közcélú vízilétesítmények létrehozására, fenntartására és üzemeltetésére irányuló tevékenység gyakorlása csak kizárólagos önkormányzati részesedéssel működő gazdálkodó szervezet részére legyen átengedhető.”

Kedden tárgyalják az Országos Választási Bizottság 231/2008. (VII. 16.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a Vona Gábor elnök által a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy a közoktatási törvény tegye lehet vé a súlyos fegyelmi vétséget elkövető tanköteles tanuló intézményből történő kizárását?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 14/2008. (I. 8.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a B. Z. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az országgyűlési választások egyéni választókerületeit úgy határozzák meg, hogy minden egyes választókerület esetén, a választói névjegyzékben szereplő emberek száma ne térhessen el öt százaléknál nagyobb mértékben az országos átlagtól?”

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 199/2008. (V. 19.) OVB határozata elleni kifogást. Az OVB hitelesítette az Sz. J. magánszemély által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési választásokon mandátumhoz jusson a pártlista, ha az azt állító párt területi listái elérik a választópolgárok által valamennyi területi pártlistára leadott és országosan összesített érvényes szavazatok 1 százalékát?

Kifogással támadták meg az Országos Választási Bizottság 266/2008. (IX. 26.) OVB határozatot. . Az OVB megtagadta a T. E. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés:„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a jelen népszavazást követő év január 1-jét l a közüzemi távhőszolgáltatásért ne kelljen a tényleges hőfogyasztástól független alapdíjat fizetni?”

Megkérdőjelezték a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (7) bekezdés 3. pontja „és minden egyéb, a statisztikai előírások szerint egyéb munkajövedelemnek, szociális költségnek minősített összegek” szövegrészének alkotmányosságát.A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG