OGY - Módosult a mezőgazdasági támogatásokról szóló törvény

2008.12.16. Jogi Fórum / MTI

Az agrárminiszter monitoring rendszert működtet, és rögzítették, mit jelent a gondatlan támogatásigénylés; egyebek mellett ezeket tartalmazza az agrártámogatásokról szóló, múlt évben hozott törvény hétfőn elfogadott módosítása.

A módosított törvény továbbra is a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokat szabályozza. Szerepel benne, hogy szándékosan, illetve súlyosan gondatlanul igényel támogatást, aki e magatartásával kedvezőbb elbíráláshoz jut, mint ha tartózkodott volna az ilyen magatartástól.

Az agrárminiszternek monitoring rendszert kell működtetnie. A monitoring meghatározott mutatókat vizsgál a támogatás indításakor, majd a későbbiekben azt nézi, hogy a célkitűzések miként valósulnak meg.

A módosítás kimondja, hogy közérdekből nyilvános adat a támogatott neve, a támogatás jogcíme és összege, valamint a jogtalan igénybevétel miatt visszafizetett támogatás összege is. A támogatásokat kezelő szervezet hét nyilvántartást működtet, az ügyfél-nyilvántartás mellett vezetnie kell például a földterület azonosító rendszert, a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartását, és az intervenciós raktárregisztert is. Ez utóbbi a raktározási helyszínek és a raktárépítmények egyedi azonosító adatait tartalmazza.

Amennyiben egy ügyfél meghal, a közjegyző - végzésben - dönt a ki nem fizetett támogatásnak az örökös részére történő átutalásról. A jogutód, illetve a haszonélvező a közjegyzői döntés jogerőre emelkedését követő egy éven belül igazolhatja azt, hogy neki jár a támogatás.

A támogatást csökkenteni kell az adótartozással. Az adótartozásról az APEH értesíti a kifizető hivatalt. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást 5 éven belül lehet visszakövetelni. Aki nem tesz eleget a támogatással kapcsolatos adminisztratív kötelezettségének, az 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A most elfogadott módosítások a Magyar Közlönyben történő kihirdetést követő 8. napon lépnek hatályba. Ez várhatóan a jövő hét végét jelenti.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
AGRÁRIUM
JOGALKOTÁS
TÖRVÉNYHOZÁS