Magasabb bankgarancia az egész EU-ban

2008.12.18. Jogi Fórum / Európai Parlament Sajtószolgálat

Ha egy európai bank fizetésképtelenné válik, a polgárok megtakarításait 50 ezer euróig garantálni kell. Ez az összeg 2010 végéig 100 ezer euróra emelkedhet - áll az EP által megszavazott jogszabályban. A garancia független attól, hogy euróban áll-e a betét.

Az EP 556-21-3 arányban csütörtökön elfogadta Christian Ehler (néppárti, német) jelentését, amely megváltoztatná a betétgaranciára vonatkozó előírásokat.

A képviselők támogatták azt az európai bizottsági tervet, amely szerint a módosított jogszabály életbe lépésekor legalább 50 ezer, 2010 végéig pedig 100 ezer euróra kellene emelni a bankbetét-garancia általános szintjét. A parlament szerint a mostani, 20 ezer eurós szint nem elegendő. A képviselők mindenesetre belevennék a jogszabályba, hogy az emelés csak akkor történjék meg, ha az a 2009 végéig elkészülő hatástanulmány szerint minden tagállamban végrehajtható.

A garancia minden tagország minden betétesére vonatkozik, nincs tehát kötve az euró bevezetéséhez.

Az EP által megszavazott szöveg szerint amennyiben a betétesek nem férnének hozzá betétjükhöz, a kifizetésnek az eddigi három hónap helyett 20 napon belül meg kell történnie. Ettől csak kivételes esetben lehetne eltérni, és akkor is csak tíz nappal lehet hosszabb a határidő.

A jogszabályt még a Tanácsnak is el kell fogadnia. Ezt követően a tagállamoknak 2009. június 30-ig kellene hatályba kellene léptetniük a szöveget.

Jelentés: Christian Ehler (EPP-ED, DE)

Jelentés (A6- /2008) - A betétbiztosítási rendszerek a fedezeti szint és a kifizetési határidő vonatkozásában

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Eljárás: együttdöntés első olvasat

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
PÉNZÜGYI JOG
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ