Magyar ügy az Európai Bíróság előtt - A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

2009.03.23. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

A fogyasztókkal szerződő cégek előszeretettel tesznek bele olyan feltételt a szerződésbe, amely szerint a szerződésből eredő jogvita esetén a jogvitára kizárólagosan illetékes bíróság a cég székhelye szerint illetékes vagy ahhoz közel található bíróság lesz. A Pannon GSM és egy Békés megyei rokkantnyugdíjas előfizető közötti jogvitában eljáró Budaörsi Városi Bíróság az Európai Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatának pontosítását kéri.

C-243/08 Pannon GSM - Tárgyalás

[Fogyasztói szerződések – Tisztességtelen szerződési feltételek – Illetékességi kikötés]

A fogyasztókkal kötött szerződésekben a szolgáltató által alkalmazott tisztességtelen feltételek a közösségi jog alapján nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve.

A fogyasztókkal szerződő cégek előszeretettel tesznek bele olyan feltételt a szerződésbe, amely szerint a szerződésből eredő jogvita esetén a jogvitára kizárólagosan illetékes bíróság – az általános, az alperes lakóhelyét követő illetékességi szabálytól eltérően – a cég székhelye szerint illetékes vagy ahhoz közel található bíróság lesz. Így sokszor az amúgy is nehéz anyagi helyzetben lévő vidéki kisfogyasztók arra kényszerülnek, hogy a díjhátralékból eredő jogvitájukat Budapesten vagy a főváros környéki városokban (ahol többnyire a szolgáltatók székhelye van) rendezzék. A jelen ügyben is erről van szó, és a Pannon GSM és egy Békés megyei rokkantnyugdíjas előfizető közötti jogvitában eljáró Budaörsi Városi Bíróság az Európai Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatának pontosítását kéri a luxembourgi bírói testülettől. Az Európai Bíróság korábbi ítéleteiben már megállapította, hogy a nemzeti bíróságok fogyasztói szerződések esetében hivatalból vizsgálhatják azon szerződési feltétel tisztességtelenségét, amely a kereskedő vagy szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki. A magyar bíróság különösen e vizsgálat szempontjainak meghatározását várja az Európai Bíróságtól.

Háttéranyagok

 

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA