Napirenden: PSZÁF, közösségi közlekedés és egy törvényhozási "baki" - Az Országgyűlés eheti munkarendjéből

2009.11.16. MTI

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (PSZÁF) kapcsolatos alkotmánymódosításról dönthet az Országgyűlés ma e heti háromnapos ülésének első napján. Elkezdődik a közösségi közlekedés átalakításának vitája is.

A PSZÁF-fal összefüggő alkotmánymódosítás szerint a jövőben az autonóm államigazgatási szerv, valamint kormányhivatal vezetője is felruházható lenne jogalkotói hatáskörrel. Az alkotmánymódosítással összefügg az egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezésalkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról szóló törvényjavaslattal, amiről csak egy héttel később dönt a parlament. Ez az előterjesztés határozza meg ugyanis az egyes ágazati törvényekben azon területeket, ahol a PSZÁF rendelkezést adhat ki. Az alkotmánymódosításhoz az országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

Döntés lesz a Vidorné Szabó Györgyi és Kökény Mihály szocialista képviselők által benyújtott, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény módosításáról, mely szerint a 2007. december 31-e után előre hozott öregségi nyugdíjba vonultaknak, ha dolgoznak, továbbra is lenne keresetkorlát, az ezen időpont előtt nyugdíjba mentek esetében azonban teljes egészében eltörölnék a keresetkorlátot.

Határozathozatal is lehet a Göndör István MSZP-s képviselő által benyújtott, az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről szóló törvény módosításáról. A javaslat korrigálná azt a nyár elején történt törvényhozási "bakit", amely miatt a parlamenti képviselők egy része a költségtérítés jövő évi megszüntetésével a jelenlegi költségtérítése dupláját kaphatja választókerületi pótlék címén.

A nyári ülésszak végén fogadta el a parlament konszenzussal azt a kétharmados többséget igénylő törvényt, amely szerint 2010-től az országgyűlési képviselők javadalmazása adóköteles. A mostani javaslat jövőre a bizottsági alelnöki szinten befagyasztja a pótlékot, ennél többet más tisztségviselők - az Országgyűlés elnöke, alelnökök, bizottsági elnökök, frakcióvezetők - nem kaphatnak.

A határozathozatalok után lefolytatják az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításának általános vitáját. A közösségi közlekedés átalakításával összefüggő előterjesztés indoklásában leszögezik: a Magyarország helyközi közösségi közlekedésére fordított költségvetési terhek jelenleg meghaladják az ország teherbíró képességét is, ezért a kormány célja, hogy rövid távon legyen olcsóbb a rendszer fenntartása, középtávon teremtődjenek meg a költséghatékony gazdálkodás feltételei, hosszabb távon létrejöhessen egy kényelmes és gyors vasúti, illetve autóbusz-közlekedés, valamint 2010-ben a közösségi közlekedésre fordított összeg ne haladja meg a GDP 1 százalékát. A javaslat célja, hogy a közszolgáltatás a valós mobilitási igényekhez igazodjon, valamint tervezhető és ellenőrizhető minőségi szolgáltatás legyen.

Megvitatják az MSZP által kezdeményezett, az egyes munkaügyi tárgyú törvényeknek az előzetes letartóztatás miatti távolléttel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az indítvány felhívja a figyelmet arra, hogy a munka törvénykönyve szerint mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól többek között akkor, ha elháríthatatlan ok miatt nem tud a munkahelyén megjelenni. A jogszabály tartalmazza a munkavégzés alóli mentesülés díjazási szabályait is, e szerint az előzetes letartóztatás ideje is e kategóriába tartozik.

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG
KÖZLEKEDÉS
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
PSZÁF