Készül a büntetés-végrehajtási kódex tervezete - Helsnki Bizottság: A kodifikált szöveg több helyen hiányos, pontosításra szorul

2009.11.20. Jogi Fórum / Magyar Helsinki Bizottság

A Magyar Helsinki Bizottság véleményezte a készülő büntetés-végrehajtási kódex tervezetét. A Helsinki Bizottság üdvözli, hogy a már igencsak régóta felülvizsgálatra szoruló ágazati jogszabály reformja újra napirendre került, mindazonáltal - a szervezet álláspontja szerint - a kodifikált szöveg több helyen hiányos, illetve pontosításra szorul.

A Helsinki Bizottság problematikusnak találja például, hogy az előterjesztés-tervezetet nem előzte meg átfogó hatásvizsgálat, nem szerepelnek a tervezetben adatok a börtönpopuláció létszámának alakulására vonatkozóan, nem kvantifikált jóslások alapján pedig - álláspontjunk szerint - nem lehet intézményi reformot megvalósítani. Így nem lehet azt sem megítélni, hogy a jövőben a büntetés-végrehajtás szervezetrendszere alkalmas lesz-e a várhatóan növekvő zsúfoltsággal megküzdeni.

Ezt arra tekintettel különösen problematikusnak tartja a szervezet, hogy a tervezet emelni kívánja az egy fogvatartottra jutó minimális nettó szabad mozgástér mértékét, azonban a jelenlegi, kisebb mozgásteret előíró rendelkezés betartása sem realitás évtizedek óta.

A Helsinki Bizottság részletes álláspontja elérhető a szervezet honlapján

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és az elzárás végrehajtásáról szóló kormány-előterjesztés tervezete elérhető az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
HELSINKI BIZOTTSÁG
IRM