Túlterhelt bíróságok

2010.01. 8. Jogi Fórum / Ideális Bírósági Igazgatásért Közhasznú Egyesület

Az Ideális Bírósági Igazgatásért Közhasznú Egyesület a bíróságokat érintő legsúlyosabb problémának tartja az egyes nagy bíróságok (leginkább a Fővárosi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság) túlterheltségét valamint azt, hogy a bíróságok döntéseinek kommentálása szakképzett bírósági tudósítók hiányában akkor is a bíróságok munkája elleni közhangulat erősödését eredményezi, amikor a döntések szakmailag helyesek.

Az Egyesület erre tekintettel egyik fő feladataként tűzte ki, hogy más szakmai egyesületekkel és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjaival együttműködve kidolgozza a munkateher arányos elosztására vonatkozó megoldási javaslatát. Csak példaként: a Fővárosi Bíróságon 2009 végén 224 másodfokú polgári ügy volt egy tanács kezén, míg a legkisebb leterheltségű Békésben 24, és egyébként a 20 megyei bíróság közül 19-ben(!) 100 alatt volt az ilyen ügyek száma. A különbség oka nem az, hogy a fővárosban kevesebbet dolgoznának a bírák: a befejezések számában (56) ugyanúgy első helyen állnak, mint a hátralék tekintetében. A befejezett ügyek mennyiségében a legutolsó helyen (17 ügy) álló bíróság bírái szintén nem lustaságból fejeznek be kevesebbet: egyszerűen nincs ügyük. A leterheltség nemcsak a bírákat, az ügyfeleket is sújtja: a sok folyamatban lévő üggyel küzdő bíróságokon nem ritka, hogy két tárgyalás között akár egy teljes év is eltelik.

Figyelemmel arra, hogy a bíróságok az elmúlt tíz év alatt nem tudták megoldani ezt a kérdést, mindenképp jogalkotási segítség látszik szükségesnek: radikálisan meg kell változtatni a hatásköri szabályokat és át kell gondolni egyes, a bíróságokhoz telepített feladatok elvételét a bíráktól - szögezi le az Egyesület. E nélkül az állammal szembeni kártérítési perek jelentős növekedése várható és nem kell sokat várni arra sem, hogy a sokszoros teherrel küzdő bírák a munkáltatójukat pereljék az azonos bér melletti nagyban eltérő munkamennyiség miatt.

Bíróképzés másként: a bírák képeznek

Mélyítené az állampolgárok jogi ismereteit az alternatív bírósági egyesület. Az érdeklődő lakosság jogi ismereteinek bővítését pedig a www.galamus.hu című új honlappal kötött együttműködés keretében kívánja megoldani az Egyesület. Az egyesület tagjai és azok a bírók vagy más jogi szakmák képviselői, akik részt szeretnének venni ebben a munkában, a www.galamus.hu-n jelentethetnek meg olyan írásokat, amelyek az aktuális bírósági ügyekhez kapcsolódó joganyaghoz, a döntések értelmezéséhez nyújtanak - általánosságban, a konkrét ügy elemzése nélkül - segítséget laikusoknak is.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS