Hat havi tiszteletdíj járna a képviselők özvegyeinek - A Ház elé szerdán beterjesztett törvényjavaslatról

2010.01.27. MTI

Törvényjavaslatban kezdeményezi a szocialista Géczy József Alajos, hogy kapjon juttatást az özvegy, illetve az örökös, ha egy országgyűlési képviselő meghal.

A Ház elé szerdán beterjesztett, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló jogszabályt módosító indítvány szerint az országgyűlési képviselő halála esetén - ha egyéb tisztségére való tekintettel ilyen juttatásban egyébként nem részesülne -, özvegyét, ennek hiányában örökösét egy összegben a honatya hat havi tiszteletdíjának megfelelő összegű juttatás illetné meg.

E juttatásból egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot fizetni nem kell, továbbá az a hozzátartozói nyugellátás megállapításakor a havi átlagkereset alapjául szolgáló keresetként nem vehető figyelembe - áll a szövegben.

Az előterjesztés indoklása rámutat arra, hogy ebben a parlamenti ciklusban e törvényjavaslat benyújtásáig hét képviselő hunyt el.

Az új szabályozás január elsejével lépne hatályba, a szövegben foglalt egyik változat szerint úgy, hogy a rendelkezéseit az országgyűlési képviselők 2006. évi általános választását követő esetekre is alkalmazni kell. Ez tehát mind a hét elhunyt képviselő örököseit érintené, míg a B-változat a közelmúltban, 2010 januárjában elhunyt két képviselő örököseire vonatkozna.

A törvénymódosítás elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.
 

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS