Egyszerűsített bevallás

2010.02. 3. Jogi Fórum / APEH

A magánszemélyeknek ebben az évben is lehetőségük van arra, hogy a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket az önadózás keretén belül az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással teljesítsék.

Az egyszerűsített bevallást azok a magánszemélyek választhatják, akik nem kértek munkáltatói adó-megállapítást és az adóévben kizárólag munkáltatótól vagy kifizetőtől származó bevallási kötelezettség alá eső bevételt szereztek, melyből a kifizető, munkáltató adót vagy adóelőleget vont le, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelel.

Azok a magánszemélyek, akik 2009. évben olyan bevételt szereztek, melynek adózására az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályait alkalmazzák, kérhetik az egyszerűsített bevallás elkészítését, de csak abban az esetben, ha az Ekho törvény rendelkezéseinek megfelelően, jogszerűen választották bevételük adózására ezt a módot és a munkáltató/kifizető az adót teljes egészében megfizette.

Azok a magánszemélyek, akik 2009. évben olyan jövedelmet szereztek, amely után a munkáltató/kifizető a 11%-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét teljes egészében megfizette, vagy ezzel összefüggésben év közben nem keletkezett előleg-fizetési kötelezettségük szintén kérhetik az egyszerűsített bevallás elkészítését.

Az adóhatóság 2010. január 31-ig kipostázza a névre szóló személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges egységcsomagot, amely tartalmazza a 0953Ny nyilatkozatot, de a nyomtatvány valamennyi ügyfélszolgálati irodában ingyenesen beszerezhető, illetve az adóhatóság honlapjáról (www.apeh.hu) is letölthető.

A kitöltött, aláírt nyilatkozat postára adásának, illetve elektronikus úton történő visszaküldésének határideje: 2010. február 15.

A magánszemély érvényes nyilatkozata alapján az adóhatóság elkészíti a 0953E bevallás ajánlatát és legkésőbb 2010. április 30-ig megküldi a magánszemély által megadott postai vagy e-mail címre.

A magánszemély a 0953E bevallási ajánlatot, a kézhezvételt követően vagy elfogadja, vagy a közölt adatokat javíthatja, ha az adatokban eltérést észlel, vagy kiegészítheti, ha például ingatlanértékesítésből is volt jövedelme. Ezt követően az aláírt bevallást 2010. május 20-ig kell visszaküldenie az adóhatósághoz. Az elektronikus bevallóknak szintén ez időpontig kell elküldeniük a bevallást.

Az APEH kéri, hogy a 0953Ny nyilatkozatot a bérmentesített borítékban adják postára azadózók 2010. február 15-ig, és a soron kívüli feldolgozás érdekében a feladó nevén és címén kívül az „NY” betűt is tüntessék fel.

  • kapcsolódó anyagok
APEH
ADÓZÁS