Napirenden a köztisztviselői törvény és az Mt. alkotmányossága - Az Alkotmánybíróság 2010. június 21-22-i teljes ülésének napirendje

2010.06.18. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén elemzi a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § (8) bekezdés b) pontjának és a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 95. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a sportról szóló 2004. évi I. törvény 8. § (1) bekezdésének és 78. § (3) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatban.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 461/2009. (XI. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény preambuluma nem része a törvénynek, így az abban foglaltak az országos népszavazásra illetve az országos népi kezdeményezésre előterjesztett aláírásgyűjtő ív hitelesítésének eldöntésénél figyelmen kívül hagyandó?”

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 460/2009. (XI. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a törvények preambuluma jogot és kötelezettséget nem állapíthat meg, és a preambulumban foglaltak a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése tekintetében a jogalkalmazó szervek által nem érvényesíthetők?”

Napirendre tűzik a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (4) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Megtárgyalják a „Civitas Fortissima”-Balassagyarmat, a legbátrabb városról szóló 2005. XXXIX. törvény és a „Communitas Fortissima”-Kercaszomor a legbátrabb faluról szóló 2008. évi LXIV. törvény alkotmányosságát támadó indítványt.

Folytatják a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet hivatkozott részének alkotmányossági vizsgálatát.

Szó lesz a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 29. § (1) bekezdésének – anyasági támogatásra jogosultságok meghatározó rendelkezésének – alkotmányosságáról.

Megvitatják a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 44. § (3) bekezdése, továbbá az Országos Választási Bizottság 22/2006. (IX. 7.) OVB állásfoglalás vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Megkérdőjelezték a bírók jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 25/2010. (I. 29.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a K. A. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyőjtı ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért-e Ön azzal, hogy a nyugdíjemeléseknél minden nyugdíjas nyugdíját amit „nyugdíj” elnevezéssel illet a jogalkotó és a nyugellátások rendszerébe tartoznak – a nyugdíjak összegétől, nagyságrendjétől függetlenül – egységesen, egyenlő (azonos) összegben emeljék?”

Kedden kerül napirendre a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 10. § (1) bekezdése b) pontjának alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Megvizsgálják az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 17. § (3) bekezdésének alkotmányosságát.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 364/2009. (IX. 3.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben szabályozza – az 1997. évi C. törvény (Ve.) 84. § (6) bekezdés szerinti – a bíróság előtti nemperes eljárásban a kérelmező és az ellenérdekű fél számára biztosított szóbeli nyilatkozattétel gyakorlásának feltételeit?”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 357/2009. (VIII. 14.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését.

Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben szabályozza azt, hogy az 1997. évi C. törvény (Ve.) 84.§ (6) bekezdés szerinti bíróság előtti nemperes eljárásban a kérelmezőt és az ellenérdekű felet a szóbeli nyilatkozattétel során az alábbi jogok megilletik:

  • kérhetik jogorvoslati kérelmükben a választási eljárásban keletkezett iratoknak a
  • választási szerv által részükre történő kézbesítését, a bírósági eljárásban pedig azoknak a bíróság által történő ismertetését;
  • kérhetik a másik fél nyilatkozatának megismerését;
  • kérhetik a választási bizottság határozata ellen benyújtott több bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek bíróság előtti egyesítését és a kérelmeknek egy eljárásban
  • történő elbírálását;
  • kérhetik, hogy a szóbeli nyilatkozatot a bíróság szó szerint vegye jegyzőkönyvbe?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 447/2009. (XI. 20.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a D. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért-e Ön azzal, hogy a kormány tagjai, továbbá az általuk megbízott személyek megbízatásuk megszűnésekor ne kaphassanak végkielégítést?”

Ugyancsak kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 444/2009. (XI. 20.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a D. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők mandátumuk megszűnésekor végkielégítést ne kaphassanak?”

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 420/2009. (X. 29 OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alkotmánybíróság határozatában, végzésében – az indítványozó kérelmére – fel kell tüntetni az indítványozó nevét?”

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 346/2009. (VIII. 14.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a S. M. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat választókerületi pótlék és lakhatási támogatás?”

A napirend megtalálható az Ab honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG