Parlamenti bizottság jelöli a médiatanács tagjait - Jövő hétfőn választ az Országgyűlés - Háttér

2010.10. 5. MTI

Hétfőn létrehozta az Országgyűlés azt az eseti bizottságot, amely javaslatot tesz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiatanácsának tagjaira. A médiatanács tagjait a parlamenti menetrend szerint a jövő hétfőn választja meg az Országgyűlés.

A jelölőbizottság elnökét a kormányoldal adja, az ellenzéki pártoknak meg kellett egyezniük az alelnök személyéről. A bizottság elnöke a fideszes Cser-Palkovics András lett, az alelnök Mesterházy Attila (MSZP), tagjai Pálffy István (KDNP), Pörzse Sándor (Jobbik) és Karácsony Gergely (LMP). A képviselők egyhangúlag, 351 igen szavazattal választották meg őket.

A testület tesz javaslatot a médiatanács négy tagjára, akiket a médiatanács elnökével együtt az Országgyűlés a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával választ meg kilenc évre. Az NMHH miniszterelnök által kinevezett elnöke, Szalai Annamária a kinevezés tényével és időpontjával a médiatanács elnökjelöltjévé i vált.

A bizottságnak a tagjai megválasztását követő öt napon belül egyhangú szavazással - ennek hiányában az ötödik napon túl kétharmados többséggel - kell megtennie javaslatát az Országgyűlésnek. A képviselők egyidejű listás szavazással, a tervek szerint a jövő héten határoznak a médiatanács tagjairól és elnökéről.

A médiatanács az NMHH önálló jogi személyiségű autonóm szerve, az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) jogutódja.

A nyáron elfogadott, a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosítása rögzítette: a médiatanács elnöke és tagja olyan választójoggal rendelkező személy lehet, aki, büntetlen előéletű, valamint felsőfokú végzettséggel és legalább három év, a műsorterjesztéssel, a médiaszolgáltatással, a média hatósági felügyeletével, az elektronikus hírközléssel, vagy a hírközlési hatósági felügyelettel összefüggő közgazdasági, társadalomtudományi, jogi, műszaki vagy vezetői, illetve igazgatási gyakorlattal rendelkezik.

A jogszabály szerint a médiatanács elnöke a miniszteri illetmény 60 százalékának, a médiatanács tagja pedig a közigazgatási államtitkár illetménye 75 százalékának megfelelő mértékű tiszteletdíjban részesül.

Az Országgyűlés a tervek szerint jövő héten megválasztja a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának tagjait is. A kuratórium a Közszolgálati Közalapítvány kezelő szerve, amely e jogkörében gazdálkodik a közalapítvány vagyonával.

A kuratórium összesen nyolctagú: hat tagot egyenkénti szavazással - nem listás módon - az Országgyűlés a jelenlevő képviselők kétharmadának szavazatával választ, elnököt és további egy tagot a médiatanács delegál.

Az Országgyűlés által a kuratóriumba választható tagok felét a kormánypárti, másik felét az ellenzéki képviselőcsoportok jelölik: a kormány-, illetve az ellenzéki oldalhoz tartozó képviselőcsoportok egymás között állapodnak meg az adott oldal által jelölhető személyekről.

A kuratóriumi tagok megbízatása kilenc évre szól; az elnököt az államtitkári illetmény 65 százalékának, a tagokat az államtitkári illetmény 40 százalékának megfelelő mértékű tiszteletdíj illeti meg, továbbá költségtérítésre tarthatnak igényt.

A törvény alapján az Országgyűlés a Magyar Rádió Közalapítványból, a Magyar Televízió Közalapítványból és a Hungária Televízió Közalapítványból hozza létre a Közszolgálati Közalapítványt.

Az Országgyűlés július 22-én fogadta el a médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosítását, amely megszűntette a jelenlegi formájában a Nemzeti Hírközlési Hatóságot (NHH) és Országos Rádió és Televízió Testületet (ORTT), összevonásukkal létrehozta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), amely autonóm államigazgatási szerv, elnökét a miniszterelnök nevezi ki kilenc évre. Orbán Viktor augusztus 11-ei hatállyal nevezte ki Szalai Annamáriát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökévé.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
ORSZÁGHÁZ