A magyarországi GDP az uniós átlag 65 százalékán áll

Magyarország az egy főre levetített bruttó hazai össztermék tekintetében uniós átlag alatti mutatóval rendelkezik, ennél rosszabb mutatóval Románia, Bulgária, a Balti országok és Lengyelország rendelkezik. A „leggazdagabb” továbbra is Luxemburg, Hollandia és a nemrég nemzetközi pénzügyi segítségére szoruló Írország.

Az Eurostat ma publikált – azonban tavalyi adatokkal dolgozó – felmérése alapján továbbra is jelentős, több mint hatszoros különbség mutatkozik az egy főre levetített bruttó hazai össztermék tekintetében az unió leggazdagabb (Luxemburg) és legszegényebb (Bulgária) tagállama között.

A tagállamokban 2009-ben az uniós átlag 44 és 271 százaléka között szóródott az egy főre eső GDP. Luxemburgban mérték 2009-ban a legmagasabb egy főre eső vásárlóerő paritás alapján kalkulált bruttó hazai terméket (GDP), az uniós átlag több mint két és félszeresét, 271 százalékot. (A kimagasló luxembourgi arány a külföldi alkalmazottak nagy számának tudható be, akik, miközben hozzájárulnak a GDP termeléséhez, nem számítanak belföldi lakosnak.) A lista élén Luxemburg után jön Hollandia (131%), Írország (127%), majd Ausztria (124%) és Dánia (121%).

A Magyarországgal együtt csatlakozó országokban 2009-ben az alábbiak szerint alakult az egy főre eső GDP, az uniós átlag százalékában: Ciprus állt a legjobban (az uniós átlag 99%-ával), majd Szlovénia (88%), ezt követi Csehország (82%), majd Málta (79%), Szlovákia (73%), ezt követi Magyarország. Hazánkat Észtország követi (64%), majd Lengyelország (61%), Litvánia (55%), Lettország (52%). Magyarország ebből a szempontból – ha lassan is, de – folyamatosan javuló mutatókat produkált az elmúlt években.

Az uniós statisztikai hivatal minden évben megvizsgálja a tagjelölt országok, valamint a potenciálisan tagjelölt országok gazdasági mutatói is. Érdekes adat, hogy eszerint a tagjelölt Horvátország - mely a tervek szerint jövőre lezárhatja a csatlakozási tárgyalásokat - éppen Magyarországgal azonos szinten áll, az uniós GDP 65 százalékán.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ