Állami támogatás: a Bizottság vizsgálja a magyar FHB Bank szerkezetátalakítását

2010.12.16. Jogi Fórum/ Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján mélyreható vizsgálatokba kezdett az FHB javasolt szerkezetátalakítása kapcsán; a magyar bank kétféle állami támogatásban is részesült.

A jelenlegi szakaszban a Bizottság kétli, hogy a támogatáshoz megfelelő ellentételezés társult, és hogy a támogatást nem a bank terjeszkedéséhez használták fel, a többi versenytárs kárára. A mélyreható vizsgálat elindítása lehetőséget teremt arra, hogy harmadik felek is véleményt nyilvánítsanak, de nem jelent egyet az ügyben hozott előzetes döntéssel.

Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „A Bizottságnak meg kell győződnie arról, hogy a bankoknak nyújtott nemzeti támogatás megfelel-e a válság alatt hozott különleges állami támogatási szabályoknak. A jelen esetben a bank által az állami tőkejuttatásért fizetett ellenszolgáltatás nem felel meg az uniós szabályoknak, és úgy tűnik, hogy a verseny indokolatlan torzításának elkerülésére sem tették meg a szükséges óvintézkedéseket.”

Az FHB 2009 márciusában két támogatási intézkedés kedvezményezettje volt: 120 milliárd HUF (mintegy 400 millió EUR) összegű hitelhez jutott, és 30 milliárd HUF (mintegy 100 millió EUR) összegű tőkeinjekcióban részesült. Magyarország álláspontja szerint az intézkedések a bankokat támogató hatályos likviditási és feltőkésítési programok keretébe tartoznak, amelyeket a Bizottság engedélyezett, és az intézkedéseket kezdetben nem jelentette be jóváhagyásra.

A Bizottsággal folytatott levélváltást követően a magyar kormány 2010 júniusában benyújtotta a bank szerkezetátalakítási tervét.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a tőkeinjekciót nem a garanciavállalási és feltőkésítési program (IP/09/253) feltételei alapján ítélték oda, ezért annyiban jogellenes állami támogatásnak minősül, amennyiben nem kapott jóváhagyást az odaítélés előtt. A támogatás meghaladja azt a korlátot, amelyet feltőkésítések esetében a kockázattal súlyozott eszközök 2%-ában határoztak meg, és amely alatt a támogatást még nem kell bejelenteni1.

A szerkezetátalakítási terv előzetes vizsgálata alapján a Bizottságnak komoly kétségei vannak a tekintetben is, hogy a bank által az államnak a tőkeemelésért fizetett ellentételezés elegendő-e ahhoz, hogy lehetővé tegye a bank megfelelő saját hozzájárulását a szerkezetátalakításhoz. Ezenkívül, látva az FHB terjeszkedési stratégiáját és közelmúltbeli részesedésszerzéseit, a Bizottság megkérdőjelezi, hogy megtették-e a szükséges intézkedéseket a támogatás által okozott versenytorzítás elkerülésére. A Bizottságnak végül több információra van szüksége annak az állításnak az alátámasztásához, hogy az FHB a jelenlegi terv alapján helyre fogja állítani hosszú távú életképességét.

A Bizottság a mai határozatról összefoglalót tesz közzé, amelyben egy hónapot biztosít a harmadik feleknek észrevételeik megtételére.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság N212/2010 ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az állami támogatásokkal kapcsolatban az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News internetes hírlevélben.

1: Ez a szabály 2011. január 1-jét követően megváltozik, ekkortól kezdve nagyságrendtől függetlenül minden feltőkésítési műveletet be kell jelenteni (lásd: IP/10/1636).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG