Megalakult az Európai Bank Hatóság - a PSZÁF elnökét az igazgató tanács tagjává választották

2011.01.13. Jogi Fórum

Összhangban az Európai Unió (EU) tavalyi döntésével, ma délelőtt Londonban az Európai Unió pénzügyi felügyeleteinek vezetői megalakították az Európai Bank Hatóságot (European Banking Authority - EBA).

Az Európai Bank Hatóság feladata, hogy az európai bankcsoportok, nemzetközi hitelintézetek határon átnyúló tevékenységét nyomon kövesse, a kialakuló kockázatokra időben felhívja a figyelmet, elősegítse a nemzeti felügyeletek közötti együttműködést és információcserét, közelítse egymáshoz az európai felügyeleti gyakorlatokat, biztosítsa a felügyelés európai egységét és szükség esetén koordinált módon lépjen fel a banki válsághelyzetek kialakulásának megakadályozására.

A 27 tagállam pénzügyi felügyelete az EBA Igazgató Tanácsának létrehozásáról is döntött. Komoly nemzetközi szakmai elismerés és siker, hogy Szász Károlyt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét a 6 fős igazgatóságba választották. Az igazgatóság tagjai lettek rajta kívül a német, a francia, a finn, a svéd és a cseh felügyelet vezetői.

Az EBA többek között kötelező technikai sztenderdek kidolgozásával fogja segíteni az európai pénzügyi szabályozás alkalmazásának és a felügyelésnek a harmonizált alkalmazását a bankszektorban.

Hétfőn Frankfurtban már megkezdte működését az EIOPA, az európai biztosítási-, valamint kedden Párizsban az ESMA, az európai tőkepiaci hatóság. Ezzel az EU tavalyi döntésének értelmében megkezdheti működését az Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ
PSZÁF