Erősödnek a betegjogok a magyar elnökség alatt

A betegek jogairól szóló új uniós irányelv sok előnnyel jár majd az egészségügyi szolgáltatásokat egy másik tagállamban igénybe vevő páciensek számára. Sikerült biztosítani a választás szabadságát és a tagállamok közötti szolidaritást, úgy, hogy a betegek jogai is erősödnek – jelentette ki Győri Enikő EU-ügyi államtitkár a jogszabály európai parlamenti vitájában.

Az Európai Parlament (EP) január 19-én megszavazta a betegek jogairól szóló uniós irányelvet. Ezt követően a Magyarország által elnökölt Tanács fogadhatja el véglegesen a szöveget.

Az EP január 18-án tartotta az Unión belüli, de „határokon átnyúló” egészségügyi ellátásról szóló irányelv vitáját. A jogszabály olyan betegekre és jogaikra vonatkozik, akik nem hazájukban, hanem valamely más uniós tagországban vesznek igénybe egészségügyi szolgáltatást.

A vitában a tagállamok véleményét a Tanács soros elnöke, Magyarország nevében Győri Enikő, európai uniós ügyekért felelős államtitkár képviselte.

Győri Enikő hangsúlyozta, hogy a Tanács az Európai Parlamenttel együttműködésben igen nagy lépést tett előre egy olyan ügyben, amely közvetlenül érinti és megkönnyíti meg az uniós polgárok életét. „A magyar elnökség elkötelezett amellett, hogy a Tanács e jogszabályt a lehető leghamarabb elfogadja” – tette hozzá.

Szabad választás és szolidaritás

Az államtitkár szerint helyes volt az a választás, hogy nem a szolgáltatások, hanem a betegjogok felől közelítve tárgyalták a javaslatot. „Célunkat elértük: sikerült megerősíteni a választás szabadságát - a szolidaritás elve mellett” – fogalmazott Győri. Úgy vélte, „olyan megállapodás született, amely sok előnnyel jár majd az unióbeli betegek számára, és újabb fontos lépést jelent az uniós betegjogok biztosításában”.

„Meggyőződésem, hogy az elfogadott szöveg megteremti a megfelelő egyensúlyt a betegeknek a határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz fűződő jogai, valamint a tagállamok azon kötelessége között, hogy megszervezzék és biztosítsák az egészségügyi szolgáltatásokat és az orvosi ellátást” – mondta az államtitkár.

Erősödnek a betegek jogai

Az államtitkár kiemelte, hogy sikerült elérni a legfontosabb célt: jogszabályba átültetni az egészségüggyel kapcsolatos áruk és szolgáltatások szabad mozgásával kapcsolatos európai bírósági ítélkezési gyakorlatot. Győri szerint a tagállamok által létrehozandó nemzeti kapcsolattartó pontok, valamint a tagállamok közötti kölcsönös segítségnyújtás és együttműködés erősíti a betegek jogait, és hozzájárul a páciensek jobb tájékoztatásukhoz is.

Győri köszönetet mondott a Tanács korábbi soros elnökeinek és az EP-képviselőknek, amiért munkájukkal lehetővé tették, hogy az immár két és fél éve tárgyalt jogszabályról kompromisszum szülessen, és az irányelvet a magyar elnökség alatt elfogadhassák.

A páciensek szabad mozgása

A végleges, tanácsi elfogadásra váró szabályozás alapelve, hogy betegeknek az egészségügyi ellátást adó országban ugyanannyi költségtérítés jár, mint amennyit akkor kapnának, ha saját országukban kezelték volna őket. Ez „a betegek szabad mozgásának” gyakorlati megvalósítását jelenti, ami megköveteli a 27 tagállam 27 különböző egészségügyi és társadalombiztosítási rendszere közötti koordinációt. Az irányelv ennek a tagállamok közötti együttműködésnek a rendszerét hozza létre. A részletes szabályozás rendelkezik a költségtérítések tagállamok közötti elszámolásáról, és biztosítja, hogy a páciensek pontos tájékoztatást kapjanak az egyes országokban elérhető egészségügyi szolgáltatások színvonaláról.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EGÉSZSÉGÜGY
EURÓPAI UNIÓ