Fogyasztóvédelmi javaslatcsomag az uniós elnöki tisztet betöltő magyar kormánynak

2011.01.21. Jogi Fórum/ OFE

A Paolo Martinello, az Európai Unió civil fogyasztóvédelmi szervezetének (BEUC) elnöke által vezetett delegáció és Dr. Morvay György, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) elnöke hivatalos találkozón vett részt Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkárral és más magas rangú magyar kormányhivatalnokokkal Budapesten hogy megvitassák a soros magyar uniós elnökség fogyasztóvédelmi prioritásait és átnyújtsák a BEUC által készített fogyasztóvédelmi javaslatcsomagot a magyar kormány képviselőinek.

Kiemelt téma volt az egyeztetés során a sokat vitatott új fogyasztóvédelmi irányelv-tervezet, amely előkelő helyen fog szerepelni a magyar elnökség napirendjén is. A legújabb uniós szintű fejlemények kiábrándítóak, hiszen azok e fontos irányelv-tervezet által biztosított védelem alacsonyabb szintre helyezésének irányába mutatnak. A Bizottság által eredetileg javasolt maximális harmonizációs megközelítés a helyes és megbízható fogyasztópolitika szempontjából európai és tagállami szinten egyaránt elfogadhatatlan. A BEUC és az OFE ezért arra kéri a magyar kormányt, hogy az Európai Parlamentet és a tagállamokat egy olyan irányelv elfogadására ösztönözze, amely megtartja és megerősíti a fogyasztók jelenleg hatályos jogait, nem pedig redukálja azokat.

Az egységes piac átformálása szintén kulcsfontosságú téma lesz az eljövendő időszakban, amelyben a magyar elnökségnek vezető szerepet kell majd betöltenie. A BEUC és az OFE ismételten hangsúlyozta, hogy az egységes piac középpontjában a fogyasztóknak kell állniuk, illetve, hogy létre kell hozni az európai polgárok számára egy egységes szabályozási keretet, amely megfelelő védelmet biztosít a fogyasztói jogoknak. Egy magyar fogyasztónak ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznie, mint egy portugál vagy finn fogyasztónak, függetlenül attól, hogy valamely más tagállamból rendel termékeket az interneten keresztül, avagy egy televíziót vásárol Budapesten.

A gazdasági és pénzügyi válság számos fogyasztónak rendítette meg a pénzügyi szektorba vetett bizalmát. E tekintetben a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelv, a SEPA (egységes eurófizetési térség) rendelet és a felelős jelzáloghitel-nyújtással kapcsolatban készülőben lévő szabályozás mind olyan intézkedésnek számít, amely kiváló alkalmat nyújt majd a magyar elnökségnek arra, hogy hozzájáruljon a fogyasztói igényekhez igazodó pénzügyi szolgáltatások kialakításához.

Az energia kérdését illetően a BEUC és az OFE reméli, hogy a magyar elnökség folytatja az elődje által megkezdett kiváló munkát, mindenekelőtt arra összpontosítva, hogy az energiapiac hogyan szolgálhatja a fogyasztók érdekeit. Az uniós energiapiac liberalizálása a fogyasztók szempontjából egyelőre még nem hozta meg a várt eredményt. Az energiaszektorban a számlázási hiányosságok, a szolgáltatóváltás terén tapasztalt nehézségek, a nem átlátható árpolitika, az agresszív marketing gyakorlat és a panaszkezelés hiányosságai továbbra is rengeteg panaszra adnak okot. A februárra tervezett speciális Energia Tanácson a 2011-2020-as új energiastratégia megvitatása céljából összeülő európai vezetőket éppen ezért arra kéri a BEUC, hogy munkájukat mindenekelőtt arra összpontosítsák, hogy hogyan lehet a fogyasztók érdekeit szolgáló, versenyképes energiapiacokat létrehozni.

 

Fontos kérés a magyar elnökség felé, hogy több intézkedésre kerüljön sor a fogyasztási cikkek biztonságára vonatkozóan, hangsúlyos figyelmet fordítva a veszélyes vegyszerekre.

 

A szerzői jogok közös kezelésére vonatkozóan előterjesztett keretirányelv javaslat valóban növelje a kreatív tartalom európai szintű elérhetőségét, és versenyképesebb egységes piacot alakítson ki az online tartalomhoz való legális hozzáférés fejlesztéséhez.

 

Történjen előrehaladás azon a téren, hogy a kereskedők jogsértő magatartása vagy versenyellenes üzleti gyakorlatok miatt kárt szenvedő fogyasztók kollektív fogyasztói jogorvoslati mechanizmust vehessenek igénybe.

 

A jogszabályok segítsék a fogyasztókat abban, hogy az élelmiszertermékekkel kapcsolatban egyértelmű és teljes körű információkat, kaphassanak, azért, hogy tájékozottan dönthessenek, és valóban egészséges termékeket választhassanak.

 

A betegtájékoztatás terén a fogyasztók hozzáférjenek a betegségekkel, kezelési lehetőségekkel és gyógyszerekkel kapcsolatos megbízható, nem reklámjellegű és összehasonlítható információkhoz.

 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ
KORMÁNYZAT