A fogyasztók fele feladja és nem él jogaival – alternatív vitarendezési lehetőségek

2011.01.31. Jogi Fórum/ FEOSZ

Az európai fogyasztók 46%-a nem áll ki jogaiért a vállalkozásokkal szemben, és inkább nem viszi tovább ügyét azon egyszerű, gyors és olcsó alternatív vitarendezési fórumok felé sem, amelyek a rendelkezésére állnak. Mindezek miatt a fogyasztói panaszok megoldatlanok maradnak, a vállalkozások pedig e tekintetben nem motiváltak a jogkövető magatartásra.

Pedig Európa-szerte 750 olyan fogyasztói alternatív vitarendezési fórum létezik, amelyek ingyenesen vagy minimális eljárási költségért, egyszerűen és gyorsan járnak el és segítenek megoldani a fogyasztó problémáját. Nem véletlen, hogy az Európai Unióban az alternatív vitarendezés folyamán tárgyalt ügyek száma nőtt az utóbbi években (2006-ban még 410.000, 2008-ban pedig már 530.000), azonban még mindig nincsenek kihasználva az ebben rejlő lehetőségek. 

Mind a fogyasztók, mind a vállalkozások kevés információval rendelkeznek ugyanis ezen testületekkel kapcsolatban, és ez különösen igaz határon átnyúló jogviták esetében. Pedig egy 2009-es adat szerint tíz uniós állampolgárból három már vásárolt terméket más uniós tagállamból, 2004 és 2010 között az interneten lebonyolított vásárlások száma is 22 %-ról 37 %-ra emelkedett, ami szintén magában hordozza a fogyasztói jogviták növekedését. 

Mindezek miatt is tette közzé az Európai Unió a napokban azt a vitairatot, mely rávilágít az alternatív vitarendezési eljárásokkal kapcsolatos problémákra és kérdésekre, ezzel együtt keresi az Unión belül működő alternatív vitarendezési formák fejlesztésének lehetséges irányait. Kiemelt figyelmet fordít a vitairat kérdéskörben a fogyasztóvédelem minden szereplőjének, az állami hatóságoknak, az európai hálózatoknak, illetve a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteknek. 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége rendkívül fontosnak tartja a fogyasztói jogviták alternatív megoldásának lehetőségét. A fogyasztó számára a testületek igénybe vétele ugyanis a bírósági eljárással szemben az ingyenes, egyszerű és gyors eljárás lehetőségét kínálja

A fentiekben taglalt vitairat azonban lehetőséget biztosít arra, hogy Európai Uniós szinten juttassuk kifejezésre az alternatív vitarendezési fórumokkal kapcsolatos véleményünket és javaslatainkat. A Szövetség ezért vállalta, hogy országos felmérését végez, és a hazai békéltető testületek, valamint a többi érintett fél – Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Európai Fogyasztói Központ, FIN-Net hálózat, fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek – tekintetében összefogja a vitairat feldolgozását, megkeresi többek között hazánk összes békéltető testületét hogy juttassák el a téma kapcsán észrevételeiket, az így kialakult javaslatokat pedig ezek után megküldi az Európai Unió Bizottságának.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ