Megkezdődött a bankadó áthárítása a fogyasztókra – rosszabbodó lakossági feltételek

2011.02. 8. Jogi Fórum/ FEOSZ

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a beérkező panaszok alapján azzal szembesült, hogy egy magyarországi bank kezdeményezte lakossági- és bankkártya kondícióinak, valamint a számlacsomagokra vonatkozóan megkötött szerződéseinek módosítását – mindezt a fogyasztók hátrányára.

Sok fogyasztó jelezte Szövetségünknek, hogy a bank levélben hívta fel a figyelmüket a rosszabbodó feltételekre és kedvezőtlen módosításokra, melyek a szerződési feltételek széles körét érintik. A lakossági bank- és hitelkártyákat illetően emelkedik azok éves-, valamint kibocsátási díja, illetve annak költsége is, ha valaki sürgősségi kártyagyártást igényel. Szintén többet kell fizetnünk majd, ha a készpénzfelvétel ATM-automatából történik. 

Nem maradnak ki a sorból a lakossági bankszámlák általános feltételei sem. Így növekszik a havi számlavezetési díj, illetve több költséggel fog járni, ha eseti átutalási megbízást adunk a bank számára. Igaz ez a deviza átutalások teljesítésére is. Ugyanígy emelkedik a forintszámláról történő forintkifizetéssel járó pénztári műveletek díja is. 

Jó, ha tudjuk, hogy a tervezett módosítások a fogyasztó részéről csak akkor minősülnek elfogadottnak, ha a változtatások hatálybalépése előtt nem nyilatkozik a bank felé arról, hogy azokat nem fogadja el. Mindez azt jelenti, hogy a kedvezőtlen módosítások hatályba lépése előtti napig a fogyasztó jogosult a bankszámla- és a bankkártya-szerződés azonnali felmondására. Ez esetben a felmondás nem kerül semmibe, tehát mentes bármilyen díjtól, költségtől, illetve egyéb fizetési kötelezettségtől. Természetesen az esetlegesen fennálló tartozást meg kell azonban fizetni ilyenkor a felmondással együtt. 

Mivel várhatóan több bank is követni fogja a fenti példát, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége felhívja a pénzügyi szervezetek figyelmét arra, hogy ne hárítsák át indokolatlanul a fenti költségeket a fogyasztókra. Ezen kívül, ha bármelyik banki ügyfél úgy tapasztalja, hogy nem tájékoztatták őt megfelelően az általános szerződési feltételek kedvezőtlen változásáról, illetve nem hívták fel figyelmét felmondási jogának gyakorlására, forduljon bejelentéssel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez. 

Ezen felül Szövetségünk megkeresi a Felügyeletet azért, hogy vizsgálja meg azt, hogy a bank fenti magatartása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak.

 

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ
PSZÁF