Jóri András az Alkotmánybírósághoz intézett beadványt

2011.10.27. Jogi Fórum/ Adatvédelmi Biztos

Az Alkotmánybírósághoz fordult Jóri András adatvédelmi biztos, mert a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény a szabályos minősítési eljárás garanciáit megkerülve, akár korlátlan ideig felhatalmazza a szolgálatok főigazgatóját közérdekű adatok visszatartására. A biztos az alkotmánysértő jogszabály megsemmisítését kérte.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerint a szolgálat főigazgatója bármely, a szerv kezelésében lévő közérdekű adat megismerését kizárhatja, valamint megtagadhatja a tájékoztatást az érintett kezelt személyes adatairól és az adattovábbításról. Ezzel a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó alapvető jog korlátozására hatalmazza fel a jogszabály a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját.

A főigazgató bármely, a szerv kezelésében lévő közérdekű adat megismerését kizárhatja. A közérdekű adatok megismeréséhez való jogot sérti, hogy így megkerülhetők a titokszabályozás azon garanciális elvei és szabályai, amelyek a minősített adat védelméről szóló törvényben – jelenleg egyébként sem kifogástalanul – csökkentik a szükségtelen és aránytalan jogkorlátozás lehetőségét. Hiányzik a korlátozás rendszeres felülvizsgálatának kötelezettsége és felülbírálatának lehetősége is; ráadásul a közérdekű adatok megismeréséhez való jog bármeddig korlátozható. A megfelelő garanciákat nélkülöző szabályozás szükségtelen és aránytalan jogkorlátozást tesz lehetővé, ezért alkotmánysértő.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ADATVÉDELMI BIZTOS