OBH: életbe lépett a perek áthelyezésével kapcsolatos elnöki ajánlás

2012.02.22. MTI

Életbe lépett kedden Handó Tündének, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének a bírósági ügyek "ésszerű időn belüli" elbírálása érdekében hozott ajánlása, amely szigorú eljárási rendet és határidőket állapít meg az ügyek áthelyezésével kapcsolatban.

A birosag.hu oldalon olvasható ajánlás szerint ügy áttételére akkor kerülhet sor, ha annak "elbírálása a bíróság rendkívüli és aránytalan munkaterhe miatt ésszerű időn belül másként nem biztosítható. Az eljáró bíróság kijelölése végső és kivételes igazgatási eszköz lehet a munkateher arányosításban".

Kiemelt figyelmet kell fordítani a soron kívüli és a kiemelt ügyekre, az áttétel nem járhat a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével, az időszerűség jelentős romlásával. A másik bíróság kijelölésével felmerülő többletköltség ügyében az OBH elnöke szükség szerint rendelkezik.

Az ajánlás rögzíti, hogy a másik bíróság kijelölése iránti indítvány előterjesztésére az ítélőtáblák, törvényszékek elnökei, valamint a legfőbb ügyész jogosultak. Az indítványnak számos, az adott ügy elbírálásnak munkaterheit, illetve az adott bíróság helyzetét jellemző adatot kell tartalmaznia, így többek között az ügy jellegével, a résztvevők számával, a vádirat, nyomozati anyag, vagy keresetlevél terjedelmével, továbbá az adott bírósági ügyszak munkaterhével, a bírákra jutó átlagos érkezéssel, befejezéssel kapcsolatban.

Az indítványt az ügy érkezésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni az OBH elnökénél. A hivatal 8 napon belül megvizsgálja azt, és javaslatot tesz az OBH elnökének az indítvány elutasítására, kiegészítésére, vagy megalapozottsága esetén a kijelölésre szóba jöhető bíróságok véleményének, illetve büntető ügy esetén - ha az indítványozó nem a legfőbb ügyész volt - a legfőbb ügyész véleményének beszerzésére.

A hivatal szintén rövid határidővel a bírósági munkateherre vonatkozó adatokat átadja az elnöknek, aki az indítványozó bíróság rendkívüli leterheltségének fennállását az országos adatok alapján is mérlegeli. Mindezen adatok, valamint az illetékes bíróságok földrajzi elhelyezkedésének figyelembe vételével határozható meg, hogy mely bíróságokat lehet kijelölni - olvasható a bírósági honlapon.

Az OBH elnöke az indítvány beérkezésétől számított 8 napon belül dönt, illetve ha kiegészítésre hívja fel az előterjesztőt, úgy az annak teljesítésétől számított 8 napon belül kell a további intézkedést megtenni, illetve a határozatot meghozni. Az OBH elnöke az érdemi vizsgálatot követően határozattal rendelkezik az indítvány elutasításáról, vagy az eljáró bíróság kijelöléséről.

Az OBH elnökét a megkeresett bíróságok, valamint a legfőbb ügyész véleménye nem köti a határozata meghozatalakor - tartalmazza az ajánlás, amely kitér arra is, hogy az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy az ügyelosztási és ügybeosztási renddel, a bíróságok közötti bíró kirendeléssel biztosítsák a bírók arányos munkaterhelését és ez által az ügyek ésszerű időn belüli befejezését, az OBH elnökének pedig arra, hogy a bírói álláshelyek elosztásánál és az igazságügyi alkalmazottak álláshelyeinek fedezetét biztosító költségvetési döntéseknél az ügyforgalomhoz igazodó létszámgazdálkodás valósuljon meg.

Az OBH elnöke az ajánlás szövegét megküldte a Kúria elnökének, és kérte, hogy azt a kollégiumvezetők szakmai tanácskozásokon vitassák meg. Az OBH elnöke az újabb vélemények ismeretében készíti el a végleges szabályzatot.

Handó Tünde a napokban döntött kilenc fővárosi per, köztük a hűtlen kezeléssel vádolt Hagyó Miklós volt szocialista politikus és társai elleni büntetőügy vidéki bíróságra való áthelyezéséről. A hivatal akkor közölte, hogy miközben a kiemelt ügyeket a törvény kötelező rendelkezése szerint három hónapon belül el kellene kezdenie tárgyalni az illetékes bíróságnak, erre a rendkívüli módon leterhelt Fővárosi Törvényszéken csak másfél év múlva, 2013 őszén lenne reális esélye.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
OBH - ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL