Egészségesen a börtönben? – az ombudsman vizsgálatai a tököli bv-intézetekben

2012.04.23.

Eggyel több a pszichológus, ami továbbra is kevés. Már minden nap lehet fürödni, ami jó, viszont megengedhetetlen, hogy fiatalkorú elítéltek a cellájukban dohányozzanak.

Az alapvető jogok biztosa a fiatalkorúak tököli börtönében ellenőrizte a négy évvel ezelőtti vizsgálata alapján tett ajánlásainak végrehajtását. Közben részben egyetértő válaszok érkeztek a tököli kórház viszonyaival kapcsolatos, másfél éve tett ombudsmani ajánlásokra. 

A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében, Tökölön a négy év előtti kettő helyett immár három pszichológus dolgozik az egyre terjedő agresszivitásból, illetőleg a kábítószer-fogyasztásból adódó mentálhigiénés problémák orvoslásán. Ugyanakkor viszont több lett a fogvatartott - és ezeknek a pszichológusoknak kell ellátniuk az intézet szomszédságában lévő Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában ápoltakat és a börtön alkalmazottait is. A pszichológusok hiánya közvetlenül veszélyezteti a fiatalkorú fogvatartottak lelki egészséghez való jogát - állapította meg az ombudsman. Gyakoriak még a higiéniai problémák, a tisztálkodás szükségességére sokszor fel kell hívni a fiatal fogvatartottak figyelmét. Pedig a lehetőség most már adott: a biztos az előző vizsgálathoz képest előrelépésként értékelte, hogy az intézet ma már minden fiatalkorú fogvatartott számára biztosítja a napi fürdést. 

Tökölön külön zárkákban helyezik el a nemdohányzó és a dohányzó fogvatartottakat. Az ombudsman ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben nem engedhető meg dohányzó zárka kialakítása. A fogvatartottak jelentős hányada fiatalabb 18 évnél, márpedig nekik tilos dohányterméket eladni, illetve őket azzal kiszolgálni. Szabó Máté ehhez azt is hozzátette, hogy a zárkák kis légtere miatt a dohányzás káros hatásai megtöbbszöröződnek. A biztos megfontolandónak tartja a nemdohányzók védelméről szóló törvény olyan módosítását, hogy a fiatalkorúak bv. intézetében tilos legyen a dohányzás a zárkában, mert a mai helyzet sérti a gyermekek védelemhez és egészséghez való jogát. 

Az alapvető jogok biztosa a tököli börtönkórház vizsgálata után javasolta, hogy enyhítsék a zsúfoltságot a zárkákban és lássák el biztonsági övekkel a rabszállító járműveket. A közigazgatási és igazságügyi miniszter ennek nyomán a büntetés-végrehajtási intézetek bővítéséről, illetve új épületek megnyitásának szándékáról tájékoztatta a biztost. Hozzátette azonban, hogy a fogvatartottak elhelyezésénél valamennyi szempont jogszabályba foglalása lehetetlen és nem célravezető, mert a fogvatartotti létszám meghatározásakor az állománynak az egyes büntetés-végrehajtási intézetekben, illetve az egyes elkövetők esetében más-más szempontokat kell figyelembe vennie. Az ombudsman egy másik ajánlását követve a Belügyminisztérium felmérte a várható költségeket és 2014 végéig biztonsági övekkel láthatják el a rabszállító járműveket. Ezt a megoldást az ombudsman azért sürgette, mert az elmúlt években a fogvatartottak szállítása során személyi sérüléssel járó baleset is történt, amelynek következményeit a biztonsági övek enyhíthették volna.