„Sárga csekk” ügy – törvényben tiltanák a csekkes befizetés megsarcolását

2012.04.25. Jogi Fórum/ FEOSZ

Véget vetne a fogyasztóellenes gyakorlatnak és megtiltaná a szolgáltatók számára a sárga csekkel történő fizetés miatti külön díj felszámítását az a kapcsolódó módosító javaslat, amelyet az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának alelnöke és képviselőtársa nyújtott be 2012. április 24-én az Országgyűlés elé a fogyasztóvédelmi törvényhez

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége már több alkalommal is fellépett egyes szolgáltatók azon gyakorlata ellen, hogy az úgynevezett sárga csekkes befizetést megsarcolva a kiegyenlítendő összegen felül még egyéb költséget vagy díjat terheljenek át a fogyasztókra. Legutóbb például a Magyar Telekom Nyrt. próbálkozott ennek bevezetésével, amelynek kapcsán felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez a gyakorlat teljes mértékben ellentétes a fogyasztók érdekeivel.

Az említett módosító javaslatban végleg rendezésre kerülne e kérdés, hiszen az egyértelműen kimondja, hogy „a közszolgáltatatási tevékenységet folytató vállalkozás a számla kiegyenlítésének Posta Elszámoló Központon keresztüli készpénzbefizetéssel történő kiegyenlítését, valamint – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a számla nyomtatott példányának egyszeri kiadását külön díj fizetéséhez nem kötheti.”

Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításának javaslatában a közszolgáltatók rendkívül széles köre kerül meghatározásra, így e tilalom kiterjedne többek közt a víziközmű-szolgáltatást, távhőszolgáltatást, elektronikus hírközlési szolgáltatást, postai szolgáltatást, a villamos energia- és földgáz szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra is. Mindenképpen indokolt e módosítás: a fogyasztókat terhelő külön díjfizetési kötelezettséggel, mint ellenszolgáltatással szemben a vállalkozás ugyanis semmilyen valós szolgáltatást nem nyújt, a nyugta, csekk kiállítása a nyújtott szolgáltatás elválaszthatatlan részét képezi.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a fentieknek megfelelően üdvözli a módosító javaslatot, annak elfogadása végérvényesen pontot tenne a fogyasztók érdekeit sértő gyakorlatra és a jövőben a fogyasztóvédelemről szóló törvény garantálná, hogy a szolgáltatók ne köthessék a sárga csekkel történő számla-kiegyenlítést egyéb díj megfizetéséhez.