Felkészülés az új Büntető Törvénykönyvre

2012.09.11. KIM sajtóiroda

Az új Büntető Törvénykönyv alkalmazására való felkészüléshez egy az új kódexet magyarázó, a gyakorló jogászok munkáját segítő szakmai kommentár elkészítésére tett javaslatot Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter Polt Péter legfőbb ügyésznek, mellyel a legfőbb ügyész egyetértett. Az új büntető kódexet magyarázó kiadvány várhatóan 2013 tavaszán fog megjelenni.

Az új kódex számos olyan újítást tartalmaz, amelyek szakmai megvitatását, indokainak és céljainak bemutatását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feltétlenül szükségesnek tartja ahhoz, hogy a gyakorló jogászok számára minél gördülékenyebb legyen az átállás az új kódex alkalmazására. Ezt a célt szolgálja az új Büntető Törvénykönyvről szóló kiadvány és egy a KIM által őszre tervezett szakmai konferencia is, amelynek fővédnöke és egyik előadója - Navracsics közigazgatási és igazságügyi miniszter felkérésére – ugyancsak Polt Péter legfőbb ügyész lesz.

Az új Büntető Törvénykönyvet több hónapos, széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetés, valamint a politikai vitát követően idén júniusban fogadta el az Országgyűlés, és 2013. július elsején lép majd hatályba. Az új büntetőjogi kódex megalkotása az igazságszolgáltatási reform egyik legfontosabb pillére, a bíróságok és az ügyészség megújítása, fejlesztése mellett. Ez lesz a negyedik nagy büntetőjogi szabályozás Magyarországon az 1878-as Csemegi-kódex, az 1961-es és az 1978-as Büntető Törvénykönyv után. Az új Btk. következetes, szigorú, de igazságos és a mai kor igazságszolgáltatási kihívásaira is képes válaszolni, az Alaptörvénnyel és már az Országgyűléshez benyújtott új Polgári Törvénykönyvvel együtt új alapokra helyezi a magyar jogrendszert. Hatékony választ ad az elmúlt harminc évben, a jelenlegi Btk. hatályba lépése óta átalakult bűnözési formákra is. Az új büntetőjogi szabályok célja, hogy hatékony, egyszerű, korszerű és szigorú szabályokat teremtsen mind a bűncselekmények áldozatai, mind a bűncselekmények elkövetői, mind az igazságszolgáltatás számára. A büntetés alapelve, hogy igazságos, tettarányos és következetes legyen. Az új Btk. rendkívül fontos, súlyosabb büntetéseket helyez kilátásba a korábbi törvénykönyvnél, és egyértelműen az áldozatok és a becsületes emberek oldalára áll, az önvédelem lehetőségét pedig jelentősen kiterjeszti, vagyis nagyban hozzájárul a családok személyes és anyagi biztonságához.

Szigorú, tetteikkel arányos válaszra számíthatnak a magyar társadalmat leginkább irritáló, a társadalomra leginkább veszélyes bűncselekmények elkövetői. Ennek megfelelően több ponton új, lényegi változtatásokat tartalmaz az új Büntető Törvénykönyv a közrend elleni, a szexuális jellegű, a gyermekek elleni, a közélet tisztasága elleni bűncselekmények, valamint a gazdasági bűncselekmények esetén.

További részletek az Új Büntető Törvénykönyvről: http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/igazsagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/repassy-igazsagos-bunteto-torvenykonyv-szuletett

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
TÖRVÉNYHOZÁS