Fokozottabb védelem az előfizetőknek - Törvényben tiltanák a hírközlési szolgáltatót terhelő adók egyoldalú áthárítását

2012.10. 8. Jogi Fórum / FEOSZ

Közel ezer forintos fizetési felszólítási díj a késedelembe esett előfizetőknek, egyoldalú és indokolatlan tarifaemelések, a személyes- és postai csekken történő számlabefizetés külön díjjal történő megsarcolása – se szeri, se száma a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez beérkező ilyen és hasonló fogyasztói megkereséseknek. Ezek végére tehet pontot az a törvényjavaslat, amely 2012. október 4-én került benyújtásra az Országgyűlés elé és jobb védelmet biztosít az előfizetőknek az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal szemben - közölte a FEOSZ pénteken.

A távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény 2012. július elsejei hatályba lépése óta számtalan fogyasztó élt bejelentéssel Szövetségnél, miszerint szolgáltatója a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változásra hivatkozva megemelte tarifadíjait. A korábban hűségszerződést kötött fogyasztók azonban ekkor csak súlyos, több tízezer forintos kötbér megfizetése mellett mondhatják fel szerződéseiket, amennyiben sokallják a megemelt előfizetési díjat és szolgáltatót szeretnének váltani.

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/8635. számú törvényjavaslat értelmében a jövőben viszont a szolgáltató már nem jogosult a hűségszerződéseket – és ezzel azok tarifáit - módosítani egyoldalúan akkor, "ha jogszabály olyan adó- vagy illetékfizetési kötelezettségeket ír elő, amelynek alanya a szolgáltató”.

A fogyasztók az egyoldalú tarifaemelések mellett sokszor kifogásolják az elektronikus hírközlési szolgáltatók által alkalmazott különböző díjak mértékét is: előfordult például, hogy a fogyasztó számláját indokolatlan, közel ezer forintos „fizetési felszólítási díjjal” terhelte meg a vállalkozás pusztán annak ténye miatt, mert az a fizetéssel késedelembe esett. Az előfizetői érdekek védelme érdekében épp ezért meghatározásra került a törvényjavaslatban, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltató nem számolhat fel külön díjat olyan szolgáltatási elem címén, amelynek egyébként a felmerült költsége nem haladja meg a szokásos mértéket.

A fogyasztók érdekeivel teljes mértékben ellentétes - és még mindig létező - gyakorlat az elektronikus hírközlési szolgáltatók részéről továbbá, hogy az úgynevezett sárga csekkes, illetve személyes befizetést megsarcolva a kiegyenlítendő összegen felül még egyéb költséget vagy díjat terhelnek át a fogyasztókra.

E magatartás ellen a FEOSZ már több alkalommal is fellépett korábban, hiszen ekkor a fogyasztókat terhelő külön díjfizetési kötelezettséggel, mint ellenszolgáltatással szemben a vállalkozás semmilyen valós szolgáltatást nem nyújt, a nyugta, csekk kiállítása a nyújtottszolgáltatás elválaszthatatlan részét képezi.

Utóbbi álláspont visszaköszön a törvényjavaslat indokolásában akkor, amikor az előbb említett díjak szolgáltatók általi felszámítása burkolt áremelésként kerül meghatározásra, kiegészítve az alábbiakkal: „A számla kiállítása ugyanis a szolgáltatás nyújtásának jogszabályban meghatározott kötelező kelléke, nem egy külön díj ellenében nyújtható újabb szolgáltatás.”

Ennek megfelelően a törvényjavaslat megtiltja a szolgáltatók számára külön díjfelszámítását – a befizetés módjától és a számla formátumától függetlenül – mind a számla kiállításáért, valamint befizetéséért.

Végül, de nem utolsósorban az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény hiányossága is orvoslásra kerül: hiába köti meg ugyanis a fogyasztó előfizetői szerződését a szolgáltatóval írásban, jelenleg előfordulhat még olyan eset, hogy ha a vállalkozás kezdeményezi a szerződés módosítását, úgy a fogyasztó nyilatkozatának hiánya - ráutaló magatartás eredményeként - már automatikusan a szerződés módosulását eredményezi, az előfizető akarata ellenére.

A tervezet úgy rendezi e kérdést, hogy akár szóban, akár pedig írásban megkötött előfizetői szerződés esetén, a szolgáltatói új ajánlattal kapcsolatos fogyasztói nyilatkozat elmaradását már nem lehet ráutaló magatartásként elfogadásnak tekinteni, így a szerződés módosulására vonatkozó ajánlat elfogadásához a fogyasztó kifejezett nyilatkozatára van szükség.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége üdvözli az új törvényjavaslatot, amelynek elfogadása esetén az előfizetők jogainak fokozottabb védelme valósul meg. Mindezek mellett az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal jogvitában álló fogyasztók részére azt javasoljuk, hogy forduljanak a lakóhelyük szerint illetékes békéltető testülethez, amely a gyors és ingyenes vitarendezés lehetőségét kínálja – immár a mikro-, kis- és középvállalkozások, egyházak, társasházak, lakásszövetkezetek és civil szervezetek számára is.

  • kapcsolódó anyagok
HÍRKÖZLÉS
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ