Nem támadható meg a szlovák tokaji borvidék uniós jegyzékbevétele - Az Európai Bíróság elfogadhatatlannak minősítette Magyarország keresetét

2012.11. 8. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A Törvényszék elutasítja a „Vinohradnícka oblast’ Tokaj” megjelölésnek az E Bacchus nyilvántartásba Szlovákia tekintetében történt bejegyzésével szemben Magyarország által indított keresetet. E bejegyzés ugyanis nem támadható meg, hiszen arra automatikus módon kerül sor, azon oltalom alapján, amelyben e megjelölés az Unióban már az e nyilvántartásba való bejegyzése előtt is részesült - áll az Európai Bíróság ítéletében.

A tokaji borvidék egy része Szlovákiában, egy része Magyarországon található.

Szlovákia kérelmére a Bizottság a meghatározott termőhelyről származó minőségi boroknak (m.t. minőségi boroknak) az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2006. február 17 én és 2007. május 10 én közzétett jegyzékeibe felvette a „Vinohradnícka oblast’ Tokaj” oltalom alatt álló eredetmegjelölést.

2009. július 31 én, egy nappal a borokra vonatkozó, oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések elektronikus nyilvántartásának (az ún. E Bacchus nyilvántartás1) bevezetése előtt, közzétették az m.t. minőségi borok új jegyzékét. E jegyzék a korábbi jegyzékekben szereplő oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek egy Szlovákia által kért módosítását tartalmazta. Ennek megfelelően ezen új jegyzékbe a „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’” oltalom alatt álló eredetmegjelölés került bejegyzésre.

Az E-Bacchus nyilvántartás az m.t. minőségi borok korábban közzétett jegyzékei helyébe lépett. Az új jegyzék alapján az E-Bacchus nyilvántartásba a tokaji borvidék Szlovákiában található része tekintetében a „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’” oltalom alatt álló eredetmegjelölés került bejegyzésre.

2009. november 30 án Szlovákia levelet intézett a Bizottsághoz, amelyben azt kérte, hogy a „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť” oltalom alatt álló eredetmegjelölést az E Bacchus nyilvántartásban a „Vinohradnícka oblasť Tokaj” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel váltsák fel. E tekintetben az említett tagállam közölte, hogy a „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť” megjelölés tévedésből került felvételre az m.t. minőségi borok jegyzékébe, és hogy valójában azon nemzeti jogszabályaiban, amelyek alapján a jegyzékbe való bejegyzésre sor került, a „Vinohradnícka oblasť Tokaj” megjelölés szerepelt.

A Bizottság, miután meggyőződött arról, hogy az E-Bacchus nyilvántartás bevezetése napján a kérdéses szlovák jogszabályban valóban a „Vinohradnícka oblasť Tokaj” megjelölés szerepelt, Szlovákia kérelmének megfelelően módosította az említett nyilvántartásban szereplő adatokat.

Magyarország ugyanakkor e módosítást kifogásolta, a borokra vonatkozó, 2009. június 30 án elfogadott (és 2009. szeptember 1 jén hatályba lépett) azon új szlovák jogszabályra való hivatkozással, amelyben a „Tokajská vinohradnícka oblast’” kifejezés szerepelt. Magyarország így a Törvényszékhez fordult, és azt kérte, hogy az semmisítse meg a Bizottság által az E Bacchus nyilvántartásba bevezetett, Szlovákia tekintetében szereplő, „Vinohradnícka oblasť Tokaj” oltalom alatt álló eredetmegjelölés bejegyzését.

Ítéletében a Törvényszék először is megállapítja, hogy az E-Bacchus nyilvántartás bevezetése előtt hatályos uniós jogszabályok alapján már oltalom alatt álló bormegnevezések, az ezen nyilvántartás bevezetése óta hatályba lépett jogszabályok alapján automatikusan oltalmat élveznek. Így ez utóbbi nyilvántartás bevezetése nem változtatott e bornevek oltalmának jellegén, és így ezen oltalom egyáltalán nem függ a nyilvántartásba való bejegyzéstől. E bejegyzés ugyanis csupán a már fennálló oltalmaknak az egyik szabályozási rendszerből egy másikba történő automatikus átvezetésének a következménye, és nem feltétele ezen oltalomnak.

Ezt követően a Törvényszék kiemeli, hogy a borneveknek az uniós jog által az E-Bacchus nyilvántartás bevezetése előtt hatályos uniós jogszabályok alapján biztosított oltalma a tagállamok jogszabályaiban megállapított borneveken alapult. Ez az oltalom tehát nem valamely önálló közösségi eljárásból következett, sőt nem is valamely olyan mechanizmusból, amelynek alapján a tagállamok által elismert földrajzi árujelzőket valamely kötelező jellegű közösségi jogi aktusba foglalták volna. E tekintetben a Törvényszék megállapítja, hogy a 2009. augusztus 1 jén – az E-Bacchus nyilvántartás bevezetése napján – hatályos szlovák jogszabály, amelyen a tokaji borvidék szlovákiai része vonatkozásában a bornevek közösségi oltalma alapult, csak a „Vinohradnícka oblasť Tokaj” megnevezést tartalmazta, következésképpen ez volt az egyetlen olyan megnevezés, amely e napon az Unióban oltalom alatt állhatott.

Ezzel összefüggésben a Törvényszék pontosítja, hogy a „Tokajská/Tokajské/Tokajsky vinohradnícka oblast’” oltalom alatt álló eredetmegjelölésnek a Hivatalos Lapban történt téves közzététele semmit sem változtatott azon a tényen, hogy az egyetlen vonatkozó szlovák jogszabály értelmében 2009. augusztus 1 jén a „Vinohradnícka oblasť Tokaj” megnevezés állt oltalom alatt. Ehhez hasonlóan, az a körülmény, hogy a borokról szóló, 2009. június 30-án elfogadott új szlovák jogszabály a „Tokajská vinohradnícka oblasť” kifejezést tartalmazta, szintén nem alkalmas azon tény megcáfolására, hogy 2009. augusztus 1-jén a „Vinohradnícka oblasť Tokaj” megnevezés állt oltalom alatt, hiszen az új jogszabály csak 2009. szeptember 1-jén lépett hatályba.

E körülményekre tekintettel a Törvényszék úgy ítéli meg, hogy mivel a „Vinohradnícka oblasť Tokaj” megjelölés az uniós jog alapján már az E-Bacchus nyilvántartásba történő bejegyzése előtt is oltalom alatt állt, e bejegyzés nem vált ki joghatásokat. Lévén, hogy a Szerződés alapján a Törvényszék az Unió szerveinek csak azon aktusainak jogszerűségét vizsgálja, amelyek joghatásokkal járnak, a Törvényszék a Magyarország által előterjesztett keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja.


1http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus

 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA